Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Hypermarket

Platnost od 29.6 .2016 do 5.7 .2016


Hypermarket - strana 1
     

Hypermarket - strana 1

SBÍREJTE BODY NA KVALITNÍ KRABIČKY. Více inf nfoorma mací cí uvn vnititřř le letá táku ku. KKuuře ře pro paní učitelku 99 90 Kyyttice tiice ce řezan ezzan anýc ých kvěěttinn kv 4690 • chla chla hlaazzen zeeenné • 1 kg kg 79,90) • růůzn ůzzznné druh uhhy a ba uhy b rvyy • ceena na za za 1 kkyttic icii -41 % super cena ilu lustr st ačn str ačníí foto ač Trvanlivé mléko 8 • 1, 1 5  5 % • 1 l • př p i koup kooup upii 1 ks k cenna 10,9 100,990 KKčč 922,90)0 MAX. 5 /1BAL DEN Studentská pečeť • 180 g • 100 g = 13,28 Kč • vybrané druhy cena za 1 ks při koupi 12 ks SLEVA 61% 2390 54,90) -56 % MAX. 20/1 DEN KS MAX. 49/1 DEN KS 69 7 90 137,902 90 12,901 -49 % Silan aviváž •2l • 1 l = 344,95 Kč • vybranéé druhy 1890 28,90) -34 % Coca-Cola -38 % •2l • 1 l = 9,45 Kč • vybrané druhy Buudweiser Buudvar B:Classic MAX. 3 přepr. MAX. • ssvětlé výčepní pivo • 00,5 l • 11 l = 15,80 Kč • zzáloha na láhev 3 Kč /1 DEN 18/1 DEN KS PÁTEK – NEDĚLE Nakupte nad 600 Kč a zzískejte slevu 2 Kč/l. SLEVA 36 % Do hodno hodno d ty nákup dno nák ákup k u se s nep nepočít očít očítají č ají a zálo l hyy na vratné vratné a oba at o aly. lyy. Ma máln Maxi Max á í odběr odběr bě přiřiř využ yu ití této é sle slevy vvyy je 100 l PHM HHM M na 1 naa 1 a 1 tan anková ková kov ová v ní. níí Sezn ezn znam čerpa čerpa r acích cíc cích íchh staannic icc nale naleznet zne zznet net e e na www ww w w.alb alb lbert. ert cz/n ert. z/ aasease se-prod rodeejny jny/cerp erp rppac aciaci-stan cii sta stan aannice ice. ce l tro systém kon Kupon lze uplatnit od 1. 7. do 7. 7. 2016. y po lup ráci s SGS Přř ná Při nákup kupuu nnad ku kup a 600 ad 600 Kč od od 1. 7. 7. do do 66.. 7. 7 22000116 16 v hype yyppperma rmarke rm rkk tuu Alb rrke A ber eert rrt ddoosta s nnet nee e kupo upppon naa m mim im mořá ořá řáádno nou slevvu 2 Kč Kč/li /l/liitr tr PPH PHM HM nnaa če čerpa rpp cícch stan stan t icí icích cích ch Alb Albert bert rtt. s a w testování paliv ve z ww .c .unipetrolrpa N šee kvali Na vaalitn tnní po poho honn nnéé hm hmot otyy js jsou ou dod odáv á án áv ányy sp spol oleč e no eč n st stíí Un Unip ippet etro r l.l ro Všeechn chnyy naše naše po pohon honnné hmo hmoty ty jso s u prav pravide idelně l ko lně kontr ntrolo oloovánny a te t sto stován ványy ve ve spol spollupr upráci á s SGSS. áci www.albert.cz HM 26 190x297 01-10 ZAKLAD VERZE07.indd 1 8890 139,902 -36 % % Božkkov Tradiční MAX. 12/1 DEN KS • 35% % • 0,5 l • 1 l = 177,80 Kč • v nabídce také Speciál 33%, Spiceed 30%, Speciál Kávový 33%, Manddlový 30% a Mango 30%, 0  l za 99,90 Kč 0,5 29. 6. – 5. 7. 2016 22.06.16 18:20