Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Hypermarket

Platnost od 29.6 .2016 do 5.7 .2016


Hypermarket - strana 21
     

Hypermarket - strana 21

Stan St an dvvooup uplá láššťťoovvý 249 • pro ro 3 osob ssooobby • 210 10 × 210 10 × 13300 ccm m Kč 999 Kč 1599,00/ 349,00* -37 % -28 % 349 Kč Kemp Ke mpin inko kovváá ddeekkaa • 170 70 × 140 40 cm cm 499,00* Sppaaccák ák Mum miiee • (180 180 18 80 + 30) 3300) 0) × 80 80 × 50 cm • mate mate ate at terriá iiáál:l ppol olyes y ter ter -30 % SLEVA 30 % NA VYBRANÉ POLOŽKY ZNAČKY EMOS A GP 199 Terrm Te mos oskkaa osk nere ne rezo zováá 1 l Karriim Ka maatkka • 180 80 × 5500 × 0, 0,8 ccm m • 1 ks ks Kemp Ke mpin inko ková vá sad ada Dóza Dó za na potr pottrrav po aviinny 0, 0,5 l • 7 ddíílů ílů lů • v nnaaabíd bííddce bbíd bídce ce růůz růz ů néé vvel veelliko ik st ik ssti tti 99 399 Křesíl Kř Křes essílílko ko • růz ůzznné moti ůzn ottiivy ot vy • 1 ks ks Kč 90 149,002 Čelovk Če lloovvkka 8 le leedd • 3× AAA AA 229 Kč 499,00* 299,00* -20 % -32 % 169,002 -30 % -25 % super cena -28 % 118 44 Kč 279,00* Kč 90 59,90) 249 Kč -23 % Kempin Ke mpinko mp innková koováá matrac ma matr tracce tr • 1178 78 × 6699 cm 78 359 Kč 449,00* -20 % 2790 39,90) Term Te erm rmos oska ka s ppuumpo mpou mp ou -30 % • 1,9 1,99 l NNeerreezo z vé vé kkuuch chyňsk yňsskkkéé náč yň nááčiní činíí či • cena ennnaa za za 1 kkss • různ různ ůzné drru ruh u y 179 Kč 279,00* -35 % Chla Ch laadi dicíí taš aška škkaa • obje obje jjeem 20 l • rrůzn ůůzn ůz zznné dekor eko koory ry IlIlluustr Ilu ssttračn a ní ffoto oto t na vybrané dekorativní svíčky IIlIlu lluustračn str trrační ačnní foto footo too SLEVA min. 40 % Naabbíd Na Nab íddk ídk dkaa na této této to st to stran tran raanně plat ra plat laat atítí od 29. 9. 66.. do do 12 112. 2. 77.. 20 20116. 2016 166 Na Nabbíd íddka ka nep ka nepplat llaat atí v hy hyper hyper ppeeerma permar mar mar arkket keeettech echh BR BRNO BRNO NO – Gal aale lleri rrie iee VVaaňko ňňkkkoovka vvkkka ka, a, JIIHL IHHHLLAV AVA VA – Cit VA CCiitty Par arrkk, ark LLIIBBERE LIB BEREC ERRREEC – ul EERE ul. Budy uddyyšín ud šínská ší skkkáá, MOST OSST – OC OS OC Cen CCeen entra tra ral,l OLO OLLO LOMO MOUC – GGaale MOU leerrie ler ie Ša Šaantov Šan ttooovvkka ka, a OOSSSTRA TRRA TRA TRAVA RAVA VA – FForu orum oru m Nováá Ka Karo rollina ina, PRA ina, RAHHA – Arkád RAHA RAH ká y Pank kády ká a rác ác,, Gale allleeriee HHaarfa rfa rf HM 26 190x297 17-24 ZAKLAD VERZE06.indd 21 22.06.16 18:04