Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Hypermarket

Platnost od 29.6 .2016 do 5.7 .2016


Hypermarket - strana 6
     

Hypermarket - strana 6

159 Kč 199,002 -20 % KKrrůůttítí pprrsn sní ří říízze zek •• c  chla hhllazen lazen la zeenný • 11  kkgg ze • půův ůvo vvood od Maaď aďa ďarrssk ďa sko Vepřová kýta bez kosti – vcelku • ch chllaaze zená zená ná • 1 kg 79 9119,0020 67 90 79,90) KKuuře řecí cí stteehn hna hna • chla chla hlaazen zená ze ná • 1 kg kg -15 % SLEVA 32% Vepř Ve přov ová ppaanneens nskkáá svíčk vvííčk čková ová ov • chla hhlllaazzen zeeenná ná • 1 kkgg 179 Kč 219,00* VVeeppřřov ová pl ová plec ec bezz  ko be kost sti – ppllát átkkyy •• c  cchla hllaazená zen eenná •• 1  11 kg kg 10990 124,902 -12 % -18 % 5490 69,90) -21 % Víddeeeňs Ví ňské ňs ké pár árky ky • ceena ennaa za za 110000 g  gg 1190 9 90 11,90. 15,901 -25 % 1190 15,901 -25 % VVýýro robbeek z m z  mllet etééhho ho hově ho hově vězí zíhhoo masa asa as ••  360 • 3  336600 g •• 1  11 kg kg= 152, = 1 =  1152 552, 22,,50 550  00 Kč Kč OOssstr traavvsk tr vská skká kkllob obás ása • ccena ena ena en na za za 110000  0 g  g  g • klo loobbás lob ása ása sa vvhhodn hood odn dná dn na ggr na gri riril -16 % TTooče očený čený če ný šuunnko kovýý saallám ám • cena ennaa za za 100 g 10000 g  gg pod po dííl ma massa a 77 % 77 HM 26 190x297 01-10 ZAKLAD VERZE07.indd 6 22.06.16 18:22