Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták :

Platnost od 29.6 .2016 do 10.7 .2016


 - strana 2
     

- strana 2

C yk l i s t i ck ýba tohP r o2E vo P e r f ek tněod v ě t r á v an áz ádo v áč á s t , in t eg r o v an ých r án i čz ad . Ob jem :1 4 l ý van ro teg In Hmo tno s t :8 0 0g lvak ý2 tn i p R o změ r y :4 5 x 2 4 x 2 2cm [ 1 9 3 3 6 8 5 ] LEDs vě t loHL -EL010 P e r f ek tn íLEDs v ě t l op r ok a ždodenn ípou ž i t í , v č e tn ěb a t e r ieLR 6 (AA 6 ) ,un i v e r z á ln íd r ž ák umo žňu je mon t á žbe zn á ř ad í . [ 1 9 3 0 6 6 3 ] -70% 1% -4 ,to899 s í m ,269 ,to1199 s í m ,699 C yk lo c omu te rDa t a Mě ř í momen t á ln í ,p růmě rnoua m a x im á ln í r y ch l o s t ,u je t ék i l ome t r yz aden ,dobu j í zd y , od ch y lk yvů č ip růmě rnér y ch l o s t i ,hod in y , au t om a t i ck áfunk c eSTART /STOP . [ 1 9 3 8 2 1 4 ] -55% D ám sk ý P án sk ý ,to449 s í m ,199 !VÝPRO !SALE J E D O R P Ý V ! E L !SA !VÝPRODEJ ALE S ! J E D O R P Ý V ! !SALE VÝPRODEJ ! E L A S ! J E D O R !VÝP SALE ,to1199 s í m P r od y šn ým a t e r i á lsch l ad i v ýme f ek t emadob r ým od v od emv lhk o s t i ,s i l ik ono v ýpo t i skv espodn íč á s t i , 3d í ln ák ap s a ,r e f l e xn í l ogo ,o ch r an ap r o t is lune čn ím p ap r skůmUPF 2 5 + . [ 4 3 0 6 1 3 4 / 4 3 0 3 7 1 2 ] C yk l i s t i ck ék a lho t yMo t ion In teg ro vaná v lo žka ,to1399 s í m ,999 JŠÍ NĚ P O HO JŠ DLNĚ .BEZPEČ T ek t r oAu r ig a WS ( 6 “ ) Sh im anoM 1 9 0 Sh im anoA c e r a/Sh im anoA c e r a ( 2 4r y ch l . ) [ 1 9 0 8 3 1 8 ] % JŠÍ NĚ O HO JŠ DLNĚ P T ek t r oAu r ig a ( 7 “ ) Sh im anoM 1 9 0 Sh im anoA c e r a/Sh im ano A c e r a ( 2 4r y ch l . ) [ 1 9 1 2 2 2 5 ] % % h yd r o f o rmn ídu r a l6 0 6 12 7 . 5 “ (ASL ) RSTG i l a2 7 . 5ML h yd r o f o rmn ídu r a l6 0 6 12 9 “ RSTB l a ze2 9ML ,12999 % Dám sk ého r sk ék o lo M y s t i cASL27 ,5 “ archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ nahledy-detaily2016.xml nahledy-detaily2016.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static Ho r sk ék o loM y s t i c29 “ archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ nahledy-detaily2016.xml nahledy-detaily2016.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static ,to16499 s í m Í .BEZPEČ Be ze š v áv l o žk aC r a f tA c t i v e ,s t ř iho v ěř e šen áz v l á š ť p r o mu žeažen y ,An t i sho cks y s t ém ,r e f l e xn ípo t i sk , s i l ik ono v éz ak on č en íz ab r aňu j í c ív yh rno v án í . [ 4 3 1 7 2 1 6 / 4 3 1 0 2 3 7 ] ,899 Í C yk l i s t i ck ýd r e sMo t ionJe r se y ,to17499 s í m ,13499 *T en t o mode lnen ído s tupn ývp r ode jn á ch INTERSPORTZ l ínZ l a t éJ ab lk oaP r ah aF l o r a .