Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden :

Platnost od 7.7 .2016 do 13.7 .2016


 - strana 31
     

- strana 31

INZERCE Tady jsem správně! Pro budovanou prodejnu ejnu u v Praze 10 – Horní Měcholupy Stabilní zaměstnavatel Nábory se konají 26. 7. 2016 od 9 do 18 hod. v klubu Varta, Boloňská 310, Praha 10. Dostavte se prosím na nábory nebo nás kontaktujte na personal@kaufland.cz Nabízíme: • pracovní smlouvu na dobu neurčitou, možnost kratšího úvazku • motivující mzdové ohodnocení, nadstandardní příplatek za noční směnu • v rámci věrnostního programu dovolenou až 5 týdnů, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (příspěvek na sportovní aktivity) • důkladné zaškolení a návazné firemní vzdělávání • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt Staňte se součástí našeho týmu! www.kaufland.cz/kariera Sta biln í zaměstna vatel 3URGDYDĀNDSRWUDYLQ 3URGDYDĀNDODKĪGHN 3URGHMQD3UDKD²3DOPRYND9RFWiĢRYD  Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ! 3RçDGXMHPH • vstĜícné a korektní jednání se zákazníky • þasovou flexibilitu • aktivní pĜístup k práci, odpovČdnost • trestní bezúhonnost  1DEt]tPH • pracovní smlouvu na dobu neurþitou, možnost kratšího úvazku • dva dny v týdnu volné • motivující mzdové ohodnocení, nadstandardní pĜíplatek za noþní smČnu • v rámci vČrnostního programu dovolenou až 5 týdnĤ, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (pĜíspČvek na sportovní aktivity) • dĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • možnost seberealizace a osobního rozvoje • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt Pokud Vás tento inzerát oslovil, dostavte se prosím každý všední den od 8:00 do 15:00 hod. do prodejny nebo nás mĤžete kontaktovat na emailu: personal@kaufland.cz. AAS 31 / – Tady jsem správně! Hledáme právě Vás! PRACOVNÍKY SKLADU pro náš centrální sklad v Modleticích u Prahy Nezapomeňte na dárek! 7. 7. Bohuslava 8. 7. Nora 9. 7. Drahoslava 10. 7. Amálie, Libuše 11. 7. Olga 12. 7. Bořek 13. 7. Markéta, Margita Možnost výdělku včetně výkonnostní prémie až 30 000 Kč. Další nadstandardní benefity např.: • dotované jídlo v kantýně • v rámci věrnostního programu dovolená až 5 týdnů • dotovaná karta Multisport Zasílejte životopisy: ... může být tak CZ-LOG-MO-NABOR@KAUFLAND.CZ nebo volejte: 323 Darovat radost... 646 830 Staňte se součástí našeho týmu! www.kaufland.cz/kariera Dár pou ková káz Dárková ka poukázka 500 200 KčKč jednoduché! Naše dárkové poukázky zakoupíte u pokladen za obsah inzerce ručí zadavatel 117