Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Supermarket Albert

Platnost od 6.7 .2016 do 12.7 .2016


Supermarket Albert - strana 10
     

Supermarket Albert - strana 10

49 972,90)0 SLEVA 31% Viña Mercedes • Špan Špan Šp aněl něl ělsk ělsk sko • 0, 0,75 755 l • 1 l = 666,54 ,554 Kč Kč • vy vybr bran br ané an né drruh uhy 1190 690 13,901 11,50. -14 % -40 % 99 90 139,902 -28 % 109 Víínnoo Mik ikul uloovv Motý Motý Mo týl • 0,75 l • 1 l = 59,87 Kčč • v nabídce takké Avanti 0,75 l, vybrané druhy za 44,90 Kč -27 % Hanácká voddka Jägermeisteer • 37,5% • 0,5 l • 1 l = 218 Kč • 35% • 0,7 l • 1 l = 427,15 Kč 1190 15,901 -25 % • světlý ležákk • 0,5 l • 1 l = 23,80 Kč • záloha na lááhev 3 Kč Avanti Citruzzo 415,00* -33 % Krušovice 12 1 -30 % Kč 165,002 • světléé výčepní pivo • 0,5 l • 1 l = 13,80 Kč • zálohaa na láhev 3 Kč -35 % 299 Kč Braníkk 44 69 -27 % • 35% • 0,55 l • 1 l = 199,80 Kč • v nabídce také Speciál 33% %, Spiced 30%, Speciál Kávoový 33% a Mandlový 30%, 0,5 l za 99,990 Kč • nealkoholické pivo • 0,5 l • 1 l = 23,80 Kč • záloha na láhev 3 Kčč 90 99,90) 7 9010,901 • 60 g • 100 g = 13,17 Kč • vybrané ybrané druhhy Božkov Traadiční Birell 90 69,90) Strážnické brambůrky Gambrinus Originál 6pack 7490 • světlé výčepní pivo • 6× 0,5 l • 1 l = 24,97 Kč • 0,5 0,5 ll = 12,49 = 12,49 Kč Kč 89,90) -16 % VÍNO MĚSÍCE Müller Thurgau Suché vííno Such Suc n VVín ínoo svět ín vět vě ětlé léé bbar arvy vy see zel ze eno e žluutým en tým ooddst stíne stí nem eem m a příj řííjjemn emnéé ovoc em v né vo né vůn v něě. ě. CChu huuť jjee svěž svěž věží ěží s ni n žší žším ším m oobsa bs hem bsa hem m kysel kyssel ky seelin e iine innekk.. VVýb ýborn ýb o ě se hodí d k leh ehhčím čím m př předk ed rmů edk rmům mům a zele elenin n nový nin ovým ový vým polé poléévká km m.. 9–111 ˚CC 99– • 00,75 ,75 755 l • 1 l = 93,2 ,220 Kč • vvybr ybbbrrané yybr anné ddrruhyy Morrava M vva Frankovka SSuchhé vínoo Víno rubí VVín u nov nov o é barv rvyy s fialo allovým výmii zzábl vým áblesk ábl b esk s y,y, kkoř ořeni e tou en o ou vvůnní s ná nádec deechem hem m osstru t žin žin.. Chuť je j ko kořen řenitá ttá, ovoc vo náá aa hhharm arm arm moni nniická s příříjem jem mnou noo třřísl í ov ís oviinko k u. ko u Výbborn VVýborn or ě se or se hodí hodíí k peč p ený nýým masů maasů sům, m gulláš ášů šům a těs ěstovi vinám nám nám. m. 144 16 14– 1 ˚CC Morava Mor ava v Vyo VVy yobraze yyob yobraze aaze az z né né roční očč ky ky jsou s u pou so ppouz ouze ilustr iillust ussstr ustr trativ atitiv ativní ivní ní. Plat Plat atnost tnost n t nab no n ídky dky kyy odd 66.. 7. 7. do 2. 2 8. 2016 1 v superm e arke erm ark rk tech t Albbert.t NÁPOJE, SL ANÉ SM 27 170x280 07-12 ZAKLAD VERZE08.indd 10 30.06.16 15:18