Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Hypermarket Albert

Platnost od 6.7 .2016 do 12.7 .2016


Hypermarket Albert - strana 21
     

Hypermarket Albert - strana 21

DDěěts t káá vanička • v nabídce také pěno ěnové ěno véé leehátk tko za 129,90 Kč tk Kč • pooužžiitíí od 0 měs ěsícůů do d 6 měsí sííců ců do různýcch typů vaaniček 299 199 Kč -20 % Kč super cena Dětská Dě ká rychlozaviinoovačka • 80 × 800 cm c • mat ate t riá iál 100% baavl iál iá vln l a • bezpečné vinutí je jiištěno š suchým zipem eem m 249,00* Dětsskkéé peř eřin innky 349 Matrace do d postýýlky • matrace 1200 × 60 60 × 7 cm • opptiimá máln lnní hu h stota mollitaanu N188T • sttah a ovací po poottah s možnnos s  ostítíí údr d žbyy č výměny či P ebal Př ebba ovacíí po podloožžka Kč • proš oššíva ošíva vaná va ná sad ná sada polš ol tář 60 × 4400 ccm m s pe peřin řinnkou kouu 135 × 100 0 cm 00 m • vho hoodná pro alergiky iky ky • celoroč roč oční n použittí • přeb přeb řebalo a vací pod odlož dložka loožka lož ka střední 75 × 70 cm ka  • použ po ittí na komoodu • ide ideáln eá ní pro novoroz roz ozeence oz • ochr chrranné vyvýšení ch • post p tranní ní opěrky ní opě p rky 499,00* -30 % 299 349 Kč -30 % 999 Kč Kč 499,00* SLEVA 40 % 499,00* Kč Kč 1499,00/ SLEVA 33 % Děěttskká jíddellní židdliččka BASIC Bavlněné napínac ací ac prosstě těra raadlo dlo je dl jers ersey ey • rozm měr: ěr 10 1000 × 20 200 cm • bavl baavl avlněn něěn něné ě éé, kkva kvvalit vaaalit lit ititní tníí pr ppro rostěradlo stěradlo na jeednol ollůžk ůžkoo jers ůž rrsse rsey • vyn yni yn n ka kkaj a ící savost • napí píná pí nán á í zajišťuuje j guma v  unýlkuu v t v  9990 149,902 -33 % • buková dřeevěná roozkkládací cíí žid idlička d s sstolečkem se • přírrod odní dní mat ater eriá riiáál • s beezpeč zppeččnoosttníími m pásy Autosedaččk čka BeeLiinee Láhev se jménem Děětská tskkáá jjídelní ts ídeellníí sad íd adda • 3 ks (hluboký, mělkký taalíř a hrneček) 199 Kč • široká nabídka jmen • v naabíd bídce ídce c tak akké náhr náhr áhradní hr zátkaa a víčk íčko íč čko 199 Kč • 9–36 kg • kategoriee 1+2 +2+3 2+3 • 5bodový bezppečnostní poopru pruh • homologacce ce EC CE E44-04 0044 999 Kč 1199,00/ -16 % super cena 249,00* -20 % na výrobky MAM HM 27 190x297 13-24 ZAKLAD VERZE09.indd 21 i ustr ilu stt aačn č í footto čn 25 % 30 % na výrobky značky NUK i ustr ilu stračn ačn čníí fot oto tto SLEVA SLEVA 29.06.16 19:49