Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Leták hypermarketů Albert

Platnost od 13.7 .2016 do 19.7 .2016


Leták hypermarketů Albert - strana 24
     

Leták hypermarketů Albert - strana 24

11 919,9010 Hroozzny Hroz Hr znyy růůžžové ovvé • 1 kgg 64 90 79,90) Paapprrika iikka svvěěttlláá • 1 kg kg -18 % 32 90 39,90) -17 % SLEVA 40% • 250 g • 100 g = 4,76 Kč 25 90 34,90) -25 % Melo Me louunn žlu lutý tý cuukkrroový vý • 1 kg kg • v nnaabí abí b dce ddcce ta také ké Meellou oun žlluuttý cuukr žlut krov o ý kkrráájjeenný, ý, 1 kkgg za 26 26,,990 Kč Kč BBrro ros oskkvve ve sskklá láda dannéé • 1 kg kg 24 90 34,90) Cibu Ci bulee lahhůůdk la ůdk dkoovvá ssvvaazzekk • 1 ks ks 890 11,90. -25 % 34 90 39,90) -12 % 26 90 32,90) -28 % Hruuššky Hr Hruš šky ky zeelleené enné • 1 kg kg -18 % Salá Sa lát Pá Párt rty mi rty mix ix • 18 180 g • 10 100 g = 14 14,,995 Kč Kč • v na nabí bíddcce ttaaké ké Sal alát alá át Roodi R odi dinnnný mi mix 500 500 g 50 za 32, za 2,90 90 Kč Nakupte nad 400 Kč a zzískejte slevu 1 Kč/l. y po lup ráci s SGS Kupon lze uplatnit od 15. 7. do 21. 7. 22016. $ l tro systém kon P náákuppu nad 400 Při 400 0 Kč o 15. od 15 7. 7. do do 17 1 . 7. 7. 2016 16 ve v vybra vyybra b nýcch hyperm hy hyp erm rmark rm arr ete techh Alb te Albert beert rt do d sta stanet st net ete k pon kup on na on na mi mim m imořá ořřáádno d u slev dn evuu ev 11 KKč/l č// iitr t PH PHM M nnaa vybr ybraný nýých ch čerrpac p ích ch st stani ann cíc ani cíchh Albe lbert. rtt rt. Nee lat NNep laatí pro proo hyp ypperm ermark arr ety ark ety a čer čee pac p í s nic st sta nice i e Frýd Frýd ý eekk Mís í tek t – 17. 177 lil sto t pad to addu, u, Pardub Pa Par duubice ddub ic – Pa Palack Pal ac ého éhho třřída í , Opav ava, a Krá rálův lův DDvvůrr a Karv arviná ináá. in s a w testování paliv ve z ww .c .unipetrolrpa Do ho Do hodnot hod not o y nááku kuppuu se nep ne očí ččítají tajjí zálo zálo lohy lohy h na n vra vrratné tnéé obbaly a . al Maximá Maxim Max imální m lní n od ní o běr ěr přři vyyu yuž užití tí té této too sle slevy sl l vvyy je 100 le 1000 l PHM PH H na na 1  1 tan tan tankov ankov ko áání ní. ní. See nam Sez m čerpa čeerpa pacíc pa c h stan taanic ic na nal a ezn al ezznete znete ete na ww ww.a w lbe w. b rt. rtt cz/nas cz/na cz/ nas a e-p as e rod r ejn e y// ej ce paccicer ii-s -stanice t nice tan cee. Na e kkval Naš valitn itníí poho pohonné nné hm hmoty oty js jsou ouu dod o ává ávány ny spo společ lečnos nostítí Uniipet pe roll. V hnyy naše ppoh Všec pohonné onné hmo hmoty ty jsou jsou prav pravidel idelně ně kontr kontrolov olovány ány a te a testov stov t ány ve spolu ve s poluprác p i s SGS. prác s SGS. G VŠEM VÁM MNOHOKRÁT DĚKUJEME. BOHATÁ NABÍDKA DĚTSKÉHO ZBOŽÍ STÁLE V PLATNOSTI. Již potřetí jsme získali Národní cenu kvality.. 014 20 2015 2011 011 Adresa provozovatele: AHOLD Czech Republic, a. s., Radlická 117, 158 00 Praha 5 – Nové Butovice. Veškeré zboží prodáváme áme vv množství množství obvyklém pro jednu domácnost. V letáku jsou použita ilustrační fota. Ceny všech produktů platí pouze v termínu od 13. 7. do 19. 7. 2016, není-li uvedeno jinak. Uvedené ceny jsou bez dekorace. Distribuci zajišťuje společnost Mediaservis. V případě problémů s distribucí letáků volejte bezplatnou infolinku 800 402 402 nebo pište na e-mailovou adresu: info@ahold.cz. Chyby v tisku vyhrazeny. Tato reklama není nabídkou ani výzvou k podání nabídky. V hypermarketech Albert lze platit stravenkami. Cenová nabídka neplatí v supermarketech Albert. Letáková nabídka platí do vyprodání zásob. Uvedené ceny jsou v Kč. 28/16 HM 28 295x324 19-24 ZAKLAD VERZE09.indd 24 04.07.16 21:07