Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Leták hypermarketů Albert

Platnost od 13.7 .2016 do 19.7 .2016


Leták hypermarketů Albert - strana 7
     

Leták hypermarketů Albert - strana 7

Y K Á D O V O R P N E NABÍDKA NEJ TU! R E B L A V Ě N V I EXKLUZ DA! A BEZLEPKOVÁ Ř 54 90 64,90) -15 % Vodácký salám • 300 g • 100 g = 18,30 Kč Vodácké vepřové ve vlastní l t í šťá šťávěě Vodácký špekáček • 400 g • 100 g = 11,73 Kč Vodácká klobása • 300 g • 100 g = 18,30 Kč Vodácká bílá klobása s pepřem 4690 54 90 64,90) • 300 g • 100 g = 18,30 Kč 54 90 64,90) super cena -15 % • 390 g • 100 g = 14,08 Kč -15 % 54 90 64,90) Vodácká slanina • cena za 100 g • balení cca 400 g 1690 19,901 -15 % -15 % Vodácká paštika • 170 g • 100 g = 17,59 Kč 29 90 super cena KKuuř uřřeecíí prrssní ní šun unkkaa 13 90 • ceennaa za 100 11000  0 g  g • st sstan ttan anda anda an dard rdní ní jak akkos ost os Mora Mo Mora ravvsskkéé uzeené né mas aso • cceena na za 10 100 g super cena Čeesk Č eská ská šu sk šunk nka nka 12 90 17,901 • cena ceena na za 10 100 g • vý výbě běrroovváá jak akoosst 82 % vepř ve přov ové kýty kýttyy ký -27 % PPrrin inc ssaalá lám • cceena na za 11000 g 1490 21,901 -31 % 16 90 22,90) -26 % ŠŠuunk nkové kkoole lennoo AAnnggllic ická ká krk rkoovviččka ka • ce c naa za 10 100 g • cceennaa za 10 100 g • ru ručn ručn čně ssk sklá klááda daané né né 14 90 13 90 17,901 -22 % super cena REETR R RO Děddoova Dě va pap apri priikoovváá klo lobá báása saa 11 9014,901 -20 % HM 28 295x324 01-18 ZAKLAD VERZE11.indd 7 RET RE ETR TRO Kráálloovvsk Kr vsk ský šu šunk nkový ový sppecciá ov iál DDebr De ebr brreec brec eccín ínsk ínsk ín ské ské párk pá rky ky pr prem emiu miiuum • ce cenaa za 10 100 00 g • v nnaaabí bídc bí dce ta takkéé DDeebr brec brec ecín ínnsskké páárrkky prem pr emiu emiu ium 20 200 g  g za 24, za 4 900 Kč (2 (299,,90 ,9900 Kč) č) • ceenaa za 10 100 g • be bezz le lepk ppkku, u, sóójji a ggl glut lut utam tam man anuu sodn so dnééhho E6 E62211 13 90 super cena podí po díl ma masa sa 72 % 72 • ce c nnaa za 100 100  10 0 g • be bez lleeepk pku, pk u sóji óji ój a glu luta taama manu nuu soddnnéého éhoo E62 621 15 90 18,901 -15 % p dí po díl ma m sa sa 96 6% 04.07.16 20:43