Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden :

Platnost od 21.7 .2016 do 27.7 .2016


 - strana 29
     

- strana 29

PEL - MEL STŘÍPKY Z PŘÍRODY H nízdní sezona ptáků je v  plném proudu! Možná i  Vy pozorujete na  své zahradě hnízdící kosy nebo modřinky zalétávající do vyvěšené budky. Výroba a  vyvěšování ptačích budek je velmi záslužná činnost, která nejen pomáhá ptákům hnízdícím v  dutinách (i dalším druhům zvířat jako jsou netopýři, plši nebo veverky), ale vytváří i  dobrý vztah lidí k  volně žijícím zvířatům. Navíc hlavně u  dětí rozvíjí i technické dovednosti, představivost a  manuální zručnost. Je ale potřeba si vždy dopředu uvědomit, že volně žijící ptáci nejsou naši „mazlíci“ a  nejsou zde pro naše obveselení nebo okrasu zahrady – jsou to divoká zvířata, která plní v  přírodě svou důležitou roli. Každý živočich má svou strategii přežití a  zachování (rozmnože- Jak to chodí u ptáků (nejen) v budkách ní) vlastního druhu a my nejsme oprávnění rozhodovat o  tom, co je v  přírodě a  jejím neustálém koloběhu i vývoji „správné“ a  co „špatné“. Může se stát, že naše budka zůstane nějakou dobu neobsazená, nebo ji naopak obydlí jiní nájemníci než ti původně zamýšlení. Ptačí budky často obsazuje i  hmyz žijící v dutinách (čmeláci, vosy, sršni) nebo netopýři. I  tyto druhy plní v  přírodě svou funkci (vosy a  sršni jsou třeba velmi významní lovci dalšího hmyzu, včetně pro nás často škodlivých druhů, čmeláci jsou významní opylovači mnoha druhů rostlin atd.) a  určitě nás nic neopravňuje je vyhánět jen proto, „že se nám v  budce nelíbí“. Stejně tak pokud nám budku obsadí vrabci místo sýkorek, nijak to nesnižuje její význam (v  dnešní době, kdy je vrabec na  rozdíl od  sýkor mi- zejícím druhem, spíše naopak). V  naší přírodě většina ptáků hnízdí už od  brzkého jara, mnoho druhů až do  podzimu – sýkory běžně hnízdí dvakrát až třikrát ročně, přičemž v  každém hnízdění mohou mít až deset mláďat. Často se stává, že se část snůšky nevylíhne, slabá nebo nemocná mláďata v  hnízdě uhynou, nebo je rodiče dokonce sami z  dutiny vyhodí, aby zajistili prostor a  potravu silnějším potomkům. Výjimečný není ani úhyn celé snůšky – může k  němu dojít vlivem nepříznivého počasí nebo úhynu některého z  rodičů. Hnízdící pár vždy vyhodnocuje rizika spojená s udržením současného hnízda a  v  některých případech může být pro rodiče výhodnější stávající hnízdo opustit a  raději ještě rychle založit novou snůšku jinde. Stejně tak úspěšný predátor může mláďata i  rodiče ulovit a  (pokud se nejedná o naši domácí kočku) i  to je prostě součástí přírody – dravý živočich není nijak krutý, zlý nebo škodlivý, jen se snaží zajistit pokračování svého druhu stejně jako ostatní. Nemá tedy smysl být přehnaně nešťastný z  nevylíhlé snůšky nebo zlořečit a  pronásledovat dravce (nebo straky, sojky, ťuhýky, lasičky,…), kteří jen prostě byli zdatnější nebo chytřejší než jejich přirozená kořist. My nejsme ti, kdo mají právo soudit přírodní procesy, můžeme je ale sledovat a snažit se je pochopit – k čemuž nám skvěle poslouží i  naše ptačí budka! Spoustu užitečných informací k  ptačím budkám najdete na  webu České společnosti ornitologické ww.cso.cz. ČSO/Evžen Tošenovský Foto: Evžen Tošenovský inzerce Týdeník Kaufland do Vašich schránek Pracovní příležitost Nabízíme Vám možnost inzerovat s 33% SLEVOU Zaplatíte 2 inzeráty a 1 otiskneme Řidič/ka vozidla nad 3,5 t Hledáme Vás, který/která s  s s s s  s s DIDFUFVQMBUOJUTWÈ[LVÖFOPTUJWFTQPMFĜOPTUJ TFTUBCJMOÌN[Á[FNÌN SÁEBĸÌEÌUFBVUPBQSÁDFOBDFTUÁDI7ÁTCBWÌ NÁUFTÌMVOBOBLMÁELVBWZLMÁELVQPÖUPWOÌIPNBUFSJÁMV KTUFPDIPUFOOBQSBDPWBUJWOPDJ WMBTUOÌUFĸJEJĜTLÛQSńLB[TL$  QMBUOÛQSńLB[QSPGFTOÌ[QńTPCJMPTUJ NÁUFEPQSBWOġnQTZDIPMPHJDLÈWZÖFUĸFOÌ KTUFTQPMFIMJWÛÁ QFĜMJWÛÁBUSFTUOġCF[×IPOOÛÁ Odměníme Vás Možnost i personální inzerce Volejte našeho regionálního zástupce 777 426 795, prezentace.firmy@seznam.cz Akce platí na inzerci od 6. 7. – 30. 8. 2016 AAS 29 / – s QSBWJEFMOPVNġTÌĜOÌN[EPV WĜQĸÌQMBULń   EPWÛÖF,Ĝ s QSBDPWOÌEPCPVTF[LSÁDFOÛNUÛEFOOÌN×WB[LFN IPEJOZ s [BNġTUOBOFDLÛNJWÛIPEBNJUÛEOZEPWPMFOÈ TUSBWFOLBNJ  QĸÌTQġWLFNOBEġUTLÈUÁCPSZ SFLSFBDJBSFIBCJMJUBDJ s QPKJÖUġOÌNPEQPWġEOPTUJWńĜJ[BNġTUOBWBUFMJISB[FOÈ   [BNġTUOBWBUFMFN %PESÝPWÁOÌMFHJTMBUJWZ&6 EPCZĸÌ[FOÌBPEQPĜJOLVKFVOÁTTUBOEBSEFN TUFKOġKBLPĸÁEOÁ×ISBEB[ÁLPOOÛDIPEWPEń[FTUSBOZ[BNġTUOBWBUFMF Místo výkonu práce: Nástup: 416.BMFÖJDF 4B[FĜTLÁ  1SBIBn.BMFÖJDF JIOFEOFCPEPIPEPV Tel . : 261 004 52 3 ~ E-mail: nabor. p raha @cpost .cz 3PCFSU$[FSOFL Tel.: 281 016 633 / 605 225 382 za obsah inzerce ručí zadavatel 50