Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Supermarket

Platnost od 20.7 .2016 do 26.7 .2016


Supermarket - strana 12
     

Supermarket - strana 12

6 Meloun vodní 911,90.0 • 1 kg kg • v naabbíd ídce ce takkéé Mel ta eloouun vvoodn oddnní kráj kkrráj ájen enný, ýý,, 1 kg kg za 77,,,99900 Kč 3690 SLEVA 42% 54,90) -32 % AAnnan anaass swe weet eet et • 1 kkss 3290 Bros Br oskv kve sskklá kláádaané né • 1 kkgg 39,90) 24 90 29,90) -17 % 3490 49,90) -30 % Papprriikka Pa ssvvětlá ěěttláá -16 % • 1 kg kg Baza Ba zalk alka lka vv  kkoořřeená lk náči či • 1 kkss 690 22 90 29,90) 9,90( -30 % -23 % RRaajč Rajč jčaatta kkeeřřííko kovváá ŘŘeeddkkvviičk čky ky ssvvaz azeekk • 1 kg kg • 1 ks ks UŠETŘETE AŽ 95 % A UCHOVEJTE SI JÍDLO ČERSTVÉ 200 Kč nákupu = 1 bod, 20 bodů = sleva na krabičky až 95 % Krabičky na potraviny 0,25 l + 0,5 l Krabičky na potraviny 1,1 l + 1,7 l 9 90 Krabička na potraviny 2,1 l 9 90 Krabičky na potraviny 2x 1,5 l 79 90 Krabičky na potraviny 2x 1,6 l 79 90 + 20 bodů + 20 bodů + 20 bodů + 20 bodů Sleva 95 % Sleva 95 % Sleva 76 % Sleva 76 % Maloobchodní cena: Maloobchodní cena: Maloobchodní cena: Maloobchodní cena: 228 Kč 199 Kč 338 Kč 338 Kč 79 90 + 20 bodů Krabičky na potraviny 1,1 l + 2,4 l 79 90 Krabičky na potraviny 2x 1 l 79 90 + 20 bodů + 20 bodů Krabička na potraviny 5,2 l 139 90 Sleva 80 % Sleva 74 % Sleva 51 % Maloobchodní cena: Maloobchodní cena: Maloobchodní cena: Maloobchodní cena: 338 Kč 418 Kč 318 Kč 289 Kč Sleva 76 % Akc Ak kce pllat latí attí v pr p ode d jjnách jná náchh Alb Allbert Albert ertt od od 15 15. 6. 2016 20016 16 ddo 1166. 88.. 20166 ne 16 n bbo ddo vyč vyčerp čerppáání ánní záásobb v jjed ednot nootlilivých liv ivýých ýcchh prrodejná ode dejjnách. jná náách. ch PPrro zíísk ch sskkáán ání ní bboodů ní dů platí pllatíí ccen pla ena po oddeč eč ečten čtte ten ení vešk veš ešk škerý šk errýýcchh ssle slllev a kkupon onnů za vráácen cenéé obal b y. ba y Podrob Po rob Pod ro nossti na na www www.al .alber .al ber bert.c e t.c t.czz neboo na na in infor infor formac maccích cchh pr prode odejen ejen jen.. Adresa provozovatele: AHOLD Czech Republic, a. s., Radlická 117, 158 00 Praha 5 – Nové Butovice. Veškeré zboží prodáváme v množství obvyklém pro jednu domácnost. V letáku jsou použita ilustrační fota. Ceny všech produktů platí pouze v termínu od 20. 7. do 26. 7. 2016, není-li uvedeno jinak. Uvedené ceny jsou bez dekorace. Distribuci zajišťuje společnost Mediaservis. V případě problémů s distribucí letáků volejte bezplatnou infolinku 800 402 402 nebo pište na e-mailovou adresu: info@ahold.cz. Chyby v tisku vyhrazeny. Tato reklama není nabídkou ani výzvou k podání nabídky. Nabídka úsekových položek neplatí pro prodejny bez obsluhovaného úseku. Cenová nabídka neplatí v hypermarketech Albert. Letáková nabídka platí do vyprodání zásob. Uvedené ceny jsou v Kč. 29/16 SM 29 170x280 01-12 ZAKLAD VERZE06.indd 12 14.07.16 14:22