Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Supermarket

Platnost od 20.7 .2016 do 26.7 .2016


Supermarket - strana 7
     

Supermarket - strana 7

ČČookkooroolka llkka • s puudin dinngge gem em m • 65 g • 1100 000 g = 12 12,16 16 Kč 16 Kč • poou ouz u e pro uz ro proode ddej eejjny ny s vvlas s v vllas asstní ní ddoopé ppék éékkáárn árrnnou nou ou 7 909,90( -20 % Dalamánek • 95 95 g • 100 100 g = 66,,22 10 22 Kč • po pouuzzzee pr pro pprrod odejny ejnnyy s vllaast ej stní ní ddooppéékkáárn rnoouu 5 97,90(0 SLEVA 25% Chhlé léb s chhia ia sem emín mín ínky ky • 4400 00 g 00 • 1000 g = 5, 5,73 73 Kčč • pou ouuzze ppro ouz ro prodej ro prro pro rode ddej dejn ejny ej ny s  vvlas ss v laasstní tnní ní ddoopé ppék ékárnou ék árn áár rnnoouu 2290 29,90) -23 % 490 Loup Lo upák ák vin inut nuuttý • 60 g • 1100 00 g = 88,,17 00 17 Kč Kč • pouz ouze uze ppro ro ppro ro roodej dejnyy de s vvla s v las aasstní stní nníí ddooppék pééékáár árn rnou rn o 6,90( -28 % 2490 super cena Závi Zá ávviiinn ma makkoovvýý • bale ale lený ný • 400 400 00 g • 100 00 g = 66,,23 23 KKčč 8990 9990 176,002 152,002 -48 % -34 % Tchibo bo Gol old Se old Sele l ction PPeerrssil pra raccíí p os pr ostř stř tředekk • inst inst nstaaant annt ntnníí ká káva • 180– 0––200 g • 100 0000 g od 444,995 Kč Kč • vvyb ybr yb brané rané néé dr druhy Akkce platí od 200. 7. do 2. 8.. 20 201 2016 0116. • kappsle 15 dáávek • ggel el, prá el práášek ášš k 2200 dávek • 1 dá dávka ka odd 4,99 99 KKčč Akkc Akce Akc k e pplat latí od latí lat od 20.. 7. do 2. 8. 201 016. 016 2490 4290 36,90) 74,90) -32 % -42 % Bigg Sh Shocck! Palm lm molivee tekuutéé mýýdl m dlo nááhr hraddní náplň ná l • ener ne get ne gettiick iccckký nápo poj po • 0,5  5l • 1 l = 49,80 Kčč • vyb yybr bbrranéé dr druh uuhy hy Akcee ppllatí odd 13 13. 7. doo 26. 6.. 7. 2200016 16. 6 • 500  5 0 ml • 100  000 ml m = = 8,588 Kč =  Kč • vybrané v néé ddruhy Akkccee pla Ak laatí od 13. 3. 7. doo 26 26. 7. 220016. PEČIVO SM 29 170x280 01-12 ZAKLAD VERZE06.indd 7 14.07.16 14:19