Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Nápojový katalog

Platnost od 20.7 .2016 do 2.8 .2016


Nápojový katalog - strana 14
     

Nápojový katalog - strana 14

1599 Kč Výro Vý robn obn b íkk Sooddas a tr t ea eam m Je Jet pa past asttel el el 249 Filtltrační patrron Fi onyy • při kouupi výrobn výr ýrob obn bnníku íkku sl slevaa 1000 Kč nnaa ssadduu 2 ddě dět ěěttský skkých ský ch láhhví ví + siru irrup, p, běěžná bběž žnáá ccen ena na sady adyy 33999 Kč Kč • 2 ks k • v naabídce bíd ídce tak takéé filt filtrač aččníí konvviccee Alun konv kon una zaa 349 349 Kčč super cena 199 349,00* Skleněěný zásobník na nápoje s kkohout u kem • obbj bje jem: m 44 ll -28 % Kč 439,00* -54 % 19 90 28,90) Ubrou Ubr Ub rous ro usky ky Prima riima • 100  0 ks 00 • jjedn ednov ednovr edn ovr vrstv stvéé stv 5990 -31 % 54 90 79,90) 69,90) Skl klen eniice en ic s br bbrrčke rčkem čkeeem čk m -14 % • skle klenic nicee 45500 m nic ml s uchem s uche h m • víííčk č čko a brčkko Al bal Alobal na grilování 8 m na extr ex traa siiln l ý -31 % • speciál ální n alobal určený na grrilo ilování 199 Kč 299,00* 999 Kč Sada skleniček Luminarc 1349,00/ • 8 kusů • 4× 250 ml • 4× 300 ml -25 % -33 % 4490 54,90) Nerezovýý hrneecc n odš na dšťa ťavvň vňov ováání TOWERR 8 l • pro příříppraavu vu sirupůů i dže džžemů mů -18 % Tvvoř oříttkkoo na zm zmrrzzliinnuu, zmrz deššttnníík de • plas ast • 44  k as  ks ks HM 29 K DRINKS 14-15 ZAKLAD VERZE07.indd 14 12.07.16 18:56