Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Nápojový katalog

Platnost od 20.7 .2016 do 2.8 .2016


Nápojový katalog - strana 6
     

Nápojový katalog - strana 6

11 9018,501 PPrrim mát átoorr 950 11,90. 8 90 13,901 • svět vět ětlý ě lýý lež ežák ež ák •• 0 • 0,5 ,5 l • 1 l = 17,8 7,80 Kč 7,80 • zálo zálo á oha ha naa láh ááhhevv 3 Kč -35 % -20 % B an Br a íkk 11 • svět svět větlý lýý lež ležák • 0 le • 0,5 ,55  5 l 5 l • 1 l = 19 Kč • zálo zálo á haa na na láh láhev ev 3 Kč -35 % Itaallsskké ty It tyčink činkky či • 10000 g • vyybr ybbbrraané ané dr d uhy uhyy 1190 14,901 -20 % K uuššov Kr o ic icee Pš P enniččnnéé K PIVU PATŘÍ • 0,5 0,55 l • 1 l = 2233,80 800 Kč Kč • zááloha álo loohaa na  na láh áhhev ev 3 K 3 Kč 27 90 36,90) 7 -24 % 90 13,901 Lay´s MAX • 140 g • 100 g = 19,93 Kč • vybrané druhy 15 90 19,901 Lito Li tove ovveeell Pre Prem Pr emium emi ium • svět svět v lý vě lý le lež eežžák ák • 0,55 l • 1 l = 15,8 5,80 K 5,80 ,800 K 0  Kč • zzálo álo áál l haa na láh ááhevv 3 Kč -43 % -20 % TTU UC kr krek ekrryy ekr ek • 100 g • vybr yb ané aannnéé ddrruhy hy hy ZZllaattooppraame men en 11 • svě vět ěěttlýý le lež eežžákk • 0,,5 ,5  55  l • 1 l = 199,880 Kč • záloohhaa nnaa lá láh áheevv 3 Kč áhev áh limitovaná edice HM 29 K DRINKS 06-07 ZAKLAD VERZE07.indd 6 Kron Kr oneer on • 00,5 ,55 l • 1 l = 199,880 80 Kč 990 13,901 -28 % 990 13,901 -28 % 12.07.16 19:12