Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Nápojový katalog

Platnost od 20.7 .2016 do 2.8 .2016


Nápojový katalog - strana 7
     

Nápojový katalog - strana 7

7 90 10,501 Pivo Parrddááll Pa • svvět věětléé vý vvýč ýýččep eepn pnní pivo pní pivo v • 0,55 l • 1 l = 155,8 ,880 Kč Kč • zálo loha hhaa nnaa lláh áhhev hevv 3 KKčč po aktivitě rychle zavodní a vyrovná hladinu iontů v krvi. Navíc jde o ryze přírodní nápoj, který podporuje dobrý spánek a trávení. -24 % RAADEG DEEGAST ST ryyz yze ze hhoořkká 1122 12 90 15,501 • svět světtlýý lež leež ežáákk • 0,55 l • 1 l = 25,8 5,,880 Kč • zzááálo looha nnaa lá láh á ev ev 3 Kč 1990 28,90) -16 % -31 % Quadr Qu aaddrroo Mix ix • 22 2220 20  00 g • 1000 00  00  g = 99,,005  055 Kč Kč NĚCO 13 90 18,901 NAA CHUŤ -26 % Heinnekkenn He • svě větlý vět lýý lež ležák žákk • 400 ml m • 100 ml m = 3,44488 Kč Kč • zááloohaa na lláh áhev áh ev 3 Kč 12 90 16,901 KKrruš Kru ušovvicce 122 • svvět ěttlý l lež ežákk • 0,55 l • 1 l = 23,8 ,80 Kč • záálo loha naa láh lo áhev evv 3 Kč 11 9014,901 -20 % 890 11,90. -25 % -23 % Gaam mbbriinu nus PPllnnáá 12 • svě vět ě lý lež ležžákk • 0,5  le 0,5  5l • 1 l = 25,8 = 225,80 K 5 80 KKč 5,8 • zálo áloha ha nnaa láh ááhhhev evv 33 K  KKč 3990 51,901 -23 % Araš Ar raš ašídy ídy KK íd KK • 227 27 g • 1100 00 g = 1177,58 00 ,558 58 Kč Kč Vellkkooppoppovic Ve ovviicckýý Koozzeell • svvě vět ěěttléé vý výč výč ýčep epn pnní pivo iivvo vo • 0,5 ,5 l • 1 l = 17 17,80 80 Kč 80 Kč • zál áálo lloohaa naa lá lláh áhhev ev 3 Kč HM 29 K DRINKS 06-07 ZAKLAD VERZE07.indd 7 12.07.16 19:12