Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Hypermarket

Platnost od 20.7 .2016 do 26.7 .2016


Hypermarket - strana 1
     

Hypermarket - strana 1

SBÍREJTE BODY NA KVALITNÍ KRABIČKY. Více informací uvnitř letáku. Jogobella KUPTE DVA, ZAPLAŤTE JEDEN! • 150 g • 100 g = 3,97 Kč • v libovolné kombinaci • vybrané druhy Uvni Uv nitř tř letták ákuu nale nnaalleeznnet e e vvíícee než e 100 00 prroodduuktů kttů v ak akci 1+1 akci + . 1+1 cena za 1 ks ppři koupi p 2 ks 595 11,90. Kuřecí prsní řízky 1 09 • ch chlaaze zené n • 1 kg kg 9175,0020 MAX. 20/1 DEN KS SLEVA 37% 1+1 cena za 1 ks ppři koupi p 2 ks 1995 39,90) Relaax džus •1l • vybbrané druhy MAX. 1+1 5 /1BAL DEN 47 cena za 1 ks ppři koupi p 2 ks 24 90 81,901 90 42,90) -41 % ŘŘepkoový olej •1l MAX. 16/1 DEN KS Máslo Tatraa • 250 g • 100 g = 9,996 Kč • šampon 250 ml • 100 ml = 19,16 Kčč • balzám 200 ml • 100 ml = 23,95 Kčč • vybr y ané druhy yb MAX. 6 KS /1 DEN Nakupte nad 600 Kč a získejte slevu 2 Kč/l. Při nákup Při Př náákup kuupu nnad kupu ad 600 ad 6000 0 Kč K od 222. 7. ddoo 224. 44.. 7. 7. 201 20116 16 v hy h per pe ma pe marrket mar kettu AAlbe lbe bert rtt dosstan aanneete ette ku kupo upon po naa mim mimořá ořá řádno ádnou dnnoou sslev dno lev e u 2 Kčč/li /ll trr PHM PHH na čeerpa rpacíc ccícch stan sta tan aanicí cííchh Alb Al er ert r. PÁTEK – NEDĚLE SLEVA 48 % /1 DEN po lup ráci s SGS l tro systém kon y s a w testování paliv ve z ww .c .unipetrolrpa % 590 11,50. -48 % MAX. 3 přepr. Kuupoon lzze upplatn laatnnitt 22. 2. 7. do do 288.. 7. 20 2 16 16. 16. Našee kkval Naš valitn itníí poho pohonné nnéé hm hmoty oty js jsou o dod ou dodává ává vány spo společ leč ečnos čnostítí Uni Unipet petrol rol o. ol 42,90) -42 % Elseve šampon a balzám na vlasy Do hodno Do odn dno dn n tty nákup ákupuu se s ne neppočít nepočít o ají zálo očí zálohy hyy na vvratné tné n ob oba baly ly. y Maxi a máln málníí odběr odběr ěrr při využ využití yužitítí této té sle levy vyy je 1100 l PHM PHM na 1 na 1 tanková taanková tan kování ní.í. Sezn eznam čerpa eznam čerpaacíc cích ích stanic íc sta tanic ni nale naleznet a znet zn e na www ww.alb lbbert. ert.cz/n ert c nasecz/n ase-prod asese pprod r ejny rod ejn ej j y/cerp jn cerpacici st stan anice. icce ce 2145 Braník • světlé výčepní pivo • 0,5 l • 1 l = 11,80 Kč • záloha na láhev 3 Kč Všec šee hny ny naše poh pohonné onnéé hmo hmoty tyy jsouu prav pravidel idelně ně kontr kontrolov olov ovány ov á a te ány t stov stovány ány n vve spolu luprác prá i s SGS. prác SGS www.albert.cz HM 29 190x297 01-08 ZAKLAD VERZE09.indd 1 20. 7. – 26. 7. 2016 13.07.16 19:54