Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Hypermarket

Platnost od 20.7 .2016 do 26.7 .2016


Hypermarket - strana 16
     

Hypermarket - strana 16

6 911,90.0 Meloun vodní • 1 kg kg • v naabbíddce ce takké Melooun Me un vod odní ní kráje ráje rá jený ný, 1 kg kg za 7, 7,9900 Kč 22 90 29,90) -23 % -2 RRaajjččat ata ata kkeeří říková ková ko vá SLEVA 42% • 1 kg kg ŽŽaam mppiioony ony ny Por orttoobbeellllo • 22200 g • 100 11000 g = 13, 133,,5599 Kč 13 Kč 11 9015,901 BBrram ambo mbo b ryy koonzum nnzzum u nníí raanné 29 90 39,90) -25 % • 1 kgg -25 % 2690 34,90) -22 % 5490 če č čer er e rstv stttv vá sk sk skl klliiz ize zze eň z Itálie z  z I tá tál tá álliie e 79,90) -31 % JJabl Ja abl blka ka GGoold ldeenn Deellic icio ious us sklá sk láddaaná ná Hroz Hr oznnyy bílílé • 1 kkgg • 1 kg kg Melo Me loun Cannta talo loouuppe • 1 kg k • v nabídcee ta ttak a é Melo e unn C taloup Can oup u e kráj up krájjený ený,, en 1 kg kg za 26 Kč 25 Kč 25 Kč super cena super cena Melo Me l un Gal lo alia ia • 1 kg • v na nabíd bíd í ce tak akéé Melo eloun unn GGal allia i krá kr jen j ý,, 1 kg za za 2266 Kč 25 Kč M lo Me loun u Pie un iell de d Sap a o • 1 kgg • v nnaaabíd b ce bíd c tak ta é Meelo looun un Piel de Sapo Pie a krráj áje jeenný, nýý, ý 1 kg za 26 Kč super cena 25 Kč super cena Meelloouunn žlu lutýý c krrov cu ový • 1 kg k • v na nabíd bídce ce tak akké M Mel elooun un žlutý žlu tý cuk cukrov ovýý kráj krrá ráj á enýý, 1 kg kg za za 26 26 Kč Adresa provozovatele: AHOLD Czech Republic, a. s., Radlická 117, 158 00 Praha 5 – Nové Butovice. Veškeré zboží prodáváme v množství obvyklém pro jednu domácnost. V letáku jsou použita ilustrační fota. Ceny všech produktů platí pouze v termínu od 20. 7. do 26. 7. 2016, není-li uvedeno jinak. Uvedené ceny jsou bez dekorace. Distribuci zajišťuje společnost Mediaservis. V případě problémů s distribucí letáků volejte bezplatnou infolinku 800 402 402 nebo pište na e-mailovou adresu: info@ahold.cz. Chyby v tisku vyhrazeny. Tato reklama není nabídkou ani výzvou k podání nabídky. V hypermarketech Albert lze platit stravenkami. Cenová nabídka neplatí v supermarketech Albert. Letáková nabídka platí do vyprodání zásob. Uvedené ceny jsou v Kč. 29/16 HM 29 190x297 09-16 ZAKLAD VERZE07.indd 16 13.07.16 19:41