Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Hypermarket

Platnost od 20.7 .2016 do 26.7 .2016


Hypermarket - strana 7
     

Hypermarket - strana 7

To nejlepší pro vás vyrobeno v České republice 1290 VVííde deňňsskkýý šunko unnkkoový vý zau auzzeennýý ssaalá lám • cen ena nnaa za za 10 100 g 790 15,901 9,90( -18 % -20 % Jaavoři vooři řick řick ckéé párrkky pá • cena enn za za 1000 g NOVINKA 80 % 80 ve ep př řov ové ové ký ty ký ty 1390 Farrm Fa Farm máářřsk řsskká ká šu šunnkka • cena enna na za za 10 100 g • výýbě ýbbě běrrov roov ová jjako aakost ako ak kkoosstt 20,90) 14 90 20,90) -33 % BBook Fl Flam amen enddrr • ceenna za za 10 100 g -28 % 92 9 2% ve ve epř přo př ov vé éh ho bok boku bo ku u 87 % 87 vepř ve přo ov vé kýý ttyy k HHeerk rkul uless • ccena enaa za za 10 100 g 100 • možnnos ostt kooupě vvce ceelku lkkkuu 1390 19,901 -30 % 1190 super cena Kuře Ku řeccíí řecí debbrrec de ecíínnka ka • ceena enna na za za 11000 g Řaddaa Alber Řa Řada lbber ert eexxxce ceellllllen ce ent • 1100 00 g 00 • šun unnkky neejv unk jjvvyš yyšš šší jak šš šší akkoosst ako sti titi • Krůt růůůttí prsn rrsssnní file file let,t, Šun ŠŠuuunnka ka od od ko kos kos ostiti, tii,, Peč Pe Peč ečen ennáá šu ená šunk nnka kkaa s kkmí km míínem m neem em • v na nabbíd bíídce ce ta ttak akké Rooas oaaasstb ttbe bbeeef ef s pepř pep eppřřem epř em 1100 00 g za 00 za 39, 399,,90 39 90 KKčč (4 (49 (49 49,90 ,99900 kč kč) 2790 39,90) na do na ov vo vol ollen enou ou s pr pré ém mio ovo vou kval kval kv alit itou ou -30 % 64 9149,9020 SLEVA 56% po p odí díl massa ma sa od 9 92 2% ŠŠpek Šp peek ekáč káčky áčky áč ky • cena ennnaa za za 11000 g • kli kliipso kl pso pps sova vanéé van • v nnaabíd bííddccee ta tak aakkéé RREETR TRO RO FFaarmá rm máářsk m řsk řs ské špe špekáč peekáč kááč áčkkyy s ppodí odí od díllem dí eem m ma masa sa 95 95 % 110000 g zzaa 14, 100 144,990 90 Kč Kč (1 ((15 1155,9 ,90 9900 Kč) Kč) Kč a Špe pek eekkáč ááčk ččky ručn učn čněě váza áázza ázané z néé 1000 g zaa 9,9 100 10 9,990 Kč (113, 133 90 90 Kč) Kčč) Kostelecký uherák Špek Šp Š pek ek káč áč áč čko ko k ob br ra an ní 790 • 38 380 g • 10 100 g = 177,008 Kčč • mi mim moořá řádná ddnná na nabí bíddkka 10,901 -27 % do každého batůžku HM 29 190x297 01-08 ZAKLAD VERZE09.indd 7 13.07.16 19:57