Aktuálníletáky.cz   

Makro leták - tento týden : Maloobchod - distribuce

Platnost od 27.7 .2016 do 8.8 .2016


Maloobchod - distribuce - strana 34
     

Maloobchod - distribuce - strana 34

ZE SVěTa MalooBchodu Elektronická evidence tržeb díl od a do Z EvidEncE tržEb při výpadku spojEní Během procesu evidence může samozřejmě dojít k nejrůznějším komplikacím technického rázu. Jednou z nejčastějších bude pravděpodobně výpadek spojení (§ 22 ZoET). Pokud se pokladnímu zařízení v důsledku technické závady, dočasného výpadku nebo prostého zhoršení úrovně přenosu nepodaří navázat spojení v nastavené mezní době odezvy (ze zákona nejméně na dvě sekundy), nemusí pokladní zařízení dále čekat na odezvu ze systému Finanční správy a podnikatel vystaví účtenku, která nebude obsahovat fiskální identifikační kód (FIK). Musí však obsahovat podpisový kód poplatníka (PKP). dobou odezvy (§ 21 ZoET) se rozumí časový úsek mezi pokusem o odeslání údajů o evidované tržbě z pokladního zařízení podnikatele a přijetím fiskálního identifikačního kódu zpět na pokladní zařízení podnikatele. Mezní dobu odezvy podnikatel musí nastavit podle typu podnikání a kvality internetového připojení tak, aby převážná většina tržeb byla zaevidována on-line. Údaje o tržbě musí podnikatel elektronicky odeslat nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby. Z praktického hlediska může být odesílání dat o tržbách zajištěno automaticky softwarem v pokladním zařízení – to znamená, že se údaje o tržbách odešlou automaticky, až se spojení obnoví. Podnikatel pak nemusí v případě výpadku spojení přerušit svou činnost, pouze pokračuje v jiném režimu. storno a opravy (§ 7 ZoEt) Chybička se vloudí a provést storno evidované tržby je samozřejmě možné. vrací-li se evidovaná tržba nebo provádí-li se opravy tržby, která již byla odeslána do systému správce daně, postupuje se obdobně jako v případě evidování tržby s tím rozdílem, že zadaná částka bude záporná (mínusová položka). postup se vztahuje na případy vrácení zboží bez uvedení důvodu, při vyřízení reklamace, u omylem zaevidované tržby nebo na případy, kdy byly údaje o evidované tržbě zaslány správci daně před přijetím tržby a zákazník nakonec zboží nezaplatil (nejčastěji půjde o zasílání zboží webovými obchody na dobírku a následné nepřevzetí zboží). provedené storno není z technického hlediska vázáno na původně zaslanou datovou zprávu (resp. vydanou účtenku). 34 www.makro.cz