Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Akční ceny v supermarketu

Platnost od 27.7 .2016 do 2.8 .2016


Akční ceny v supermarketu - strana 3
     

Akční ceny v supermarketu - strana 3

To nejlepší pro vás vyrobeno v České republice Vyso Vy soččiinnaa 7 • cen eena naa za za 10 100 g 12 1190 15,901 • cena ennaa zzaa 10 100 00 g -25 % super cena -20 % Veppřřoovvá šu Ve šunk unnkka • ccena eennaa za ena za 1000 g • stan taa dar dardní dnní ja dn jakos akost kos osst ŠŠuunkkový ový sa ov saláám RETR RE T O turriistic tu sttick iiccká ká pom poma po maazánk záánka nka nk 90 • ccena ena en ena na zzaa 11000 g • prod roddeejj ii v ro rodej  vvcel ceellkkuu ce 90 9,90( SSttrriipt ippttýýzzky zkkyy 11 9017,901 6 90 8,90( SSaalá lát ppaaří řížs žský žský ký • ceena enna na zaa 1000 g -33 % 9 90 12,901 • cena naa za za 10 100 g -22 % -23 % Debrecínská pečeně • cce cena ena na za 10 100 g 1890 DDuše Du uše šená ná šun unka ka nneejv ejjvvyyššší ší jaakkos osttii SLEVA 18% 23,90) • cena ena na za za 10 100 g 12 915,9010 -20 % 92 % vep 92 epřo řové é kýty ký ty 14 90 Anggllic An ická ká krrkkov ovič ičkkaa • ccena enna eena na za za 11000 g super cena GRILOVÁNÍ ZDA LEK A N E SK O N ČIL O! ŠŠppeekkááččky ky ruuččně ně vváázzaané ané né • ceena enna na za za 10 100 g 5 90 10,901 Špek Šp Špek ekáč áčky ky • cena eenna na zzaa 11000 g • klip lliiippso sov sov ovaané né né 9 90 13,901 RREETR TRO RO FFaarrm mář ářsskké špek šp ekááččky ky • cena eenna na zzaa 10 100 g 100 • beezz le lep lep epkku ku, uu, ssóójjii a gglut a g a glut luuttam lu amanu ama maanu m nu sodnéh ssooddnéh sod nnéééhho EE26 E2 22661 -28 % 1490 super cena -45 % pod odííll ma assa 95 9 5% SM 30 170x280 01-06 ZAKLAD VERZE09.indd 3 21.07.16 16:55