Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Akční ceny v supermarketu

Platnost od 27.7 .2016 do 2.8 .2016


Akční ceny v supermarketu - strana 5
     

Akční ceny v supermarketu - strana 5

KKaappssa meru meerruuňkov m ňkov ňk ová • 85 85 g • 1000 g = 8, 8,12 12 KKčč • pouz ouz ouze uze prroo pro pro rodej dej de eejny jny ny s vla las astní as tnníí tn dop opék ééká kkáárn rnou rno 6 90 10,901 -36 % Rohlík sedmizrnný 4 • 6600 g • 10 100 g = 8, 8,17 17 Kč • ppoouuzze pr pro pprrod odeejjny odej ny s vlas vlastn vl astní as tní do tn doppéékkáárn rnoouu 96,50(0 SLEVA 24% 3990 49,90) -20 % ÖÖllz ssuupe per soft ssooft ft sannddw sa wiichh • baal ale lleený ený ný • 75500 g • 10000 g = 5, 5,32 32 Kč Kč 24 90 super cena ČČeesskké bu buch chty ty • růůzn ůzzné zné ddruh zn ruh rru uhy uh • bale bale alleené al né • 38800 g • 100 100 00 g = 6, 6,,56 56 Kč 56 Kč 1990 24,90) -20 % FFooccccaacciiaa s rozm rozm ro zmaarrýn ýnem em • 20000 g • 11000 g = 9,9 9,9 ,95 95 Kč • pou ouz uze ppro uz rroo pro prodej rroode dej eejjnnnyy s vllas aasstn ttní ní doopék ní pééékkárn árrrnnoouu árno 990 790 13,901 12,501 -28 % -36 % Moukka Pe Pena nam na m Sta SSt tarop oprraame men • 1 kgg • vybr ybra rané drruhy uhy • ssvět větléé výčep vě vět epní pivo • 0,55 l • 1 l =15 15,80 80 Kč 80 Kč • zzálo álooha álo ha nnaa láh láhev 3 Kč lá Akkce platí od 277. 7. do 99. 88.. 2201 2001 0166. AAkc Ak kkcce plat laatí at odd 27. 7. do 9. 8. 201 016. 016 8990 9990 176,002 152,002 -48 % -34 % Tchiiboo Gol Tc o d Se S lecttiioon • inns nst ssttan aant n ní ní káv k a • 180 80 20 80– 2200 0 g • 10000 g oodd 44,9 4,955 Kč • vyybr ybbranéé dr druh u uhy Akcee ppllatí odd 20 20. 7. doo 2. 8. 8. 20 201 001166.. P rssil prací Pe pprros o tř t eeddek ek • kap appslee 15 dávvek ek • gel, g , prráššekk 2 dáv 20 ávekk áv • 1 dá dávkkkaa od 4,99 99 Kčč • vvybr ybr yb bbran ané drruh uuhy hy h AAkkce platí Akc lat lat atí od 20. 0 7. ddoo 2. 8. 20 2201 0 6. PEČIVO SM 30 170x280 01-06 ZAKLAD VERZE09.indd 5 21.07.16 16:56