Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Akční ceny v hypermarketu

Platnost od 27.7 .2016 do 2.8 .2016


Akční ceny v hypermarketu - strana 17
     

Akční ceny v hypermarketu - strana 17

5990 399 74,90) -20 % Zam Za miioc ocul uullccaas Relax lehátko* ilustračníí foto o • materiál plast • barva zelená • v nabídce také v bílé barvě za 729 Kč 799 719,00* SLEVA 44% • ø kv kvě v tin vě titináč ináče če 12  2 cm cm Lehátko Smeraldo* Kč • ppoolloohhoova vaccíí • ko kovo vová v konnst vá stru ruukc kce s pl s  plassto tový výými vými mi dopplň lňky kkyy Kč 999,00* -20 % 74 90 179,002 -58 % Keramická pánev LAMART 26 cm • v nabídce také hrnec 24 cm za 429 Kč nebo rendlík 20 cm cm za 339 Kč • v barvách: černá, červenáá a zelená 249 Kč 349,00* -28 % Froté ručník 90 × 50 cm • kvalitní bavlněný ručník • v nabídce také ručník 30 × 50 cm za 29,90 , Kč,, osuška 140 × 70 cm za 149,90 Kčč 7990 119,902 -33 % Dózzy plastové kulaté • 4 ks • v nabídce také ve ččtvercovém provvedení SLEVA 30 % na vybrané cyklo doplňky na vybranou bazénovou chemii Aquamar* SLEVA 40 % illuust ilu sstr ttračn ačční foto foto o ot SLEVA 40 % ilu lustr usstr stttračn a ní foto ač o Nabídk Nab bídk d a se můůže žee na je j ddno notli tlivýc tlivýc výchh hyp ype p rma marke arke keetec ketec echh liliši iši iš šit. š t. t. Ilu lustr lustr stračn ační ffoto ačn ační o . oto na vybraný nafukovací program* *Nab *N abíd ídkkaa nep ídk epllaattíí v hyypper erm rm maark rket etech eecch BR BRNNOO – Gaalller erie er ie Vaaňňko kovk vkaa,, JIIHHLA LAVA VA – City itity PPaark rk, LI LIBBEERE LIBE REC – ul ul. Bu Budy dyší šíns nská ns ká, ká á, MOST MO ST – OC CCeenttra ST ral,l, OLO LOMO MOUUCC – Galer ler erie ie Šaannttoovk vka kaa,, OST STRRAAVA VA – Foorruum m Noovvá Ka Karroolilina, nnaa, PR PRAH PRAH AHA HA – AArrk rká kádyy Pank ankrá an krác ác, GGaaleri leeri riee Ha Harf rfaa HM 30 190x297 11-20 ZAKLAD VERZE06.indd 17 20.07.16 20:59