Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Akční ceny v hypermarketu

Platnost od 27.7 .2016 do 2.8 .2016


Akční ceny v hypermarketu - strana 20
     

Akční ceny v hypermarketu - strana 20

90 8 9 0 24 Nektarinky skládané 12,901 • 1 kg kg 49,90) -31 % Okuurrky Ok ky sal alááttoovvvéé alát haddoovvkky ha SLEVA 50% • 1 ks ks 24 90 29,90) -16 % Jablka Ja ka Reed Pr P inncee sskklá láddaaná ná • 1 kg kg Brok Br okoollice icce • 500 50000 g • 100 100 00 g = 33,,98 98 KKčč 19 90 24,90) -20 % 100% 100% 10 0% čer eerst rst rst stvé vé šťťáávy vy • Zeeleenin enin niina mix, ix, ix x JJaabblk lkko-ře oo-ř o-řeepa -ř ppaa • 50000 m mll • 100 00 ml ml = 5,9 ,988 KKčč • v na nabbíd nabíd bííddccee ttak taak aké Sm mooootthhie zele moo ele lenin enin nin ni i a 500 00 ml ml aa Č Čeers errs rsstvá ttvvá tvá vá šť šťáva ávaa jjaahod áv hooda mix ix 45 4450 5500 m mll zzaa 339, 3999,90 90 Kč Kč 2990 39,90) -25 % 2990 39,90) -25 % Papprrik Pa ika svvět ětláá ětlá • 1 kg kg 2490 34,90) -28 % Šves Šv ves estk tky • 1 kg kg Plat Pl ater erin iny • 1 kg kg 5490 69,90) -21 % Miim Mim M imořá ořá oř řád dn dně ně n ě slla sla sl adk dké d ké ké a š a  a  š  šťav šťťav ťa av a vna nat n atté a até ovo ov o voc vo ce e sse e sv ssvě vě v ě ttlo lo ou duž duž užiin ino no nou. u. V Vyyyn Vyn nik iiká ká k á int in nttenz n nziv nz iv ivn vn níím m aro ar aro roma ma a a c a    c chut hut hu utíí.. Adresa provozovatele: AHOLD Czech Republic, a. s., Radlická 117, 158 00 Praha 5 – Nové Butovice. Veškeré zboží prodáváme v množství obvyklém pro jednu domácnost. V letáku jsou použita ilustrační fota. Ceny všech produktů platí pouze v termínu od 27. 7. do 2. 8. 2016, není-li uvedeno jinak. Uvedené ceny jsou bez dekorace. Distribuci zajišťuje společnost Mediaservis. V případě problémů s distribucí letáků volejte bezplatnou infolinku 800 402 402 nebo pište na e-mailovou adresu: info@ahold.cz. Chyby v tisku vyhrazeny. Tato reklama není nabídkou ani výzvou k podání nabídky. V hypermarketech Albert lze platit stravenkami. Cenová nabídka neplatí v supermarketech Albert. Letáková nabídka platí do vyprodání zásob. Uvedené ceny jsou v Kč. 30/16 HM 30 190x297 11-20 ZAKLAD VERZE06.indd 20 20.07.16 21:01