Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Akční ceny v hypermarketu

Platnost od 27.7 .2016 do 2.8 .2016


Akční ceny v hypermarketu - strana 7
     

Akční ceny v hypermarketu - strana 7

7 90 9,90( CCrroiss Cro ssan ssan ant m máásl sloovvý slo 290 RRaažžeenk Raže enkka Al Albbeert rt • 58 g 8g • 100  000 g = 133,63 00 6633 Kč Kč • 800 gg • 1000  0000 g = 33,,63 663  3 Kč Kč 3,90( -20 % -25 % 19 90 27,90) Z NAŠÍ PEKÁRNY -28 % Snaacck Sn • 120 1220 20  0g • 100 00  0 g = 16 16,59 ,559 59 Kč Kč • růz ůůzn zznné dru ruuhhhyy ruh Rohlík anglický ký • 10 100 g 100 29 90 34,90) -14 % 10 914,9010 SLEVA 26% PPllaacky accky ky kuk ukuř uřič ičné né • baale lenéé • 100 000  00 g • v na nabbíd bíídce ce ttak akké Pla PPl la lac accky kkyy ššppald aallddoové vé, vé 100 0000 g za za 29,90 29, 29 29, 9,90  900 Kč 90 Kč NOVINKA 7 90 12,901 -38 % 7dday 7day ays ys ccrrooiiss ssan ant nt • bbale allenýý • 60 g ale alený 0g • 100 100 00 g = 13 13,1 ,,17 1177 Kč Kč • různ ůzznné druh ůz ruuh uhy 32 90 51,901 Z NAŠÍ PEKÁRNY Tofffi To ffifee ffif ee Giana tuňá Gia Gi tuuňáákový salát át • 125  25 g 25 • 1000 gg = 26 26,32 ,32 32 Kč K • 185 gg • 100 000 g = 166,1 ,17 17 Kč • vybr branéé druhy br uhy -36 % Akce plaatí od 277. 7. do 9. 9. 8. 201 20166. 8 90 12,901 -31 % GGaamb mbrinnus Or Origgin in 100 inál • svět ětlé ět tléé výč výč vý ýč ppnní piv ýčepn ivo vo • 0,5 , l • 1 l = 17,8 ,80 Kčč • zál áloha álo ha na láhhev 3 Kč • v nabídce cee tak ta é Radega egast Origin ega innál ál A ce pla Akc latí od 200.. 7. do 22.. 8. 8. 201 016. 01 HM 30 190x297 01-10 ZAKLAD VERZE08.indd 7 29 90 46,90) -36 % Ak e plat Akce Akc Ak latíí od od 27. 7. 7. 7. do do 9. 9. 8. 8. 220 201 00116. 169 Kč 359,00* -52 % Soomat taabbllet ety ety doo myččkkyy • 40 ks • vybrané an drruh ané uhy Akkkcce plat AAkc l í od 20. 7. do 2.. 8.. 20 201 01 016. 20.07.16 21:06