Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden : Nové noviny Kauflandu

Platnost od 4.8 .2016 do 10.8 .2016


Nové noviny Kauflandu - strana 31
     

Nové noviny Kauflandu - strana 31

Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ!  +OHGiPH%ULJiGQtN\FHQDQRĀQtLQYHQWXUX  3UDçVNpSURGHMQ\  7HUPtQ 10. a 11.9.2016 – 2 noci (od 20:00 do 6:00 hod.): ModĜany, StodĤlky, Kobylisy 24. a 25.9.2016 – 2 noci (od 20:00 do 6:00 hod.): Michle, Palmovka, Podbaba 3RçDGXMHPH • plnoletost • platný zdravotní prĤkaz • þasovou flexibilitu, aktivní pĜístup k práci • odpovČdnost, trestní bezúhonnost 9DåtP~NROHPEXGH • fyzická kontrola stavu zboží • manipulace se zbožím 1DEt]tPH • motivující odmČnu • dĤkladné zaškolení .RQWDNW Pokud Vás tento inzerát oslovil, dostavte se prosím každý všední den od 8:00 do 15 hod. do prodejny nebo nás mĤžete kontaktovat na emailové adrese: personal@kaufland.cz   PRVNÍ CHRÁNÌNÁ DÍLNA s.r.o. Nezapomeňte na dárek! 4. 8. Dominik 5. 8. Kristián 6. 8. Oldřiška 7. 8. Lada Raisova 769/ 9, Ústí nad Labem PØIJME DO PRACOVNÍHO POMÌRU UKLÍZEÈKY A UKLÍZEÈE 8. 8. Soběslav 9. 8. Roman 10. 8. Vavřinec Pro provozovnu Praha - Kobylisy a Chodov Práce je pouze pro OZP, ÈID a PID Tel. 725 755 733 Hledáme právď Vás! PRACOVNÍKY SKLADU pro náš centrální sklad v Modleticích u Prahy Možnost výdČlku vþetnČ výkonnostní prémie až 30 000 KĀ. Další nadstandardní benefity napĢ.: x dotované jídlo v kantýnČ x v rámci vČrnostního programu dovolená až 5 týdnĤ x dotovaná karta Multisport Zasílejte životopisy: CZ-LOG-MO-NABOR@KAUFLAND.CZ nebo volejte: 323 646 830 AAS 31 / – za obsah inzerce ručí zadavatel 111