Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Akce v supermarketu Albert

Platnost od 3.8 .2016 do 9.8 .2016


Akce v supermarketu Albert - strana 6
     

Akce v supermarketu Albert - strana 6

11 16 90 24,90) 919,9010 -32 % Čeerstvé mlléko JJiiho hoččeeský ský sk eeiiddaam uzenný uz • cena eennaa zaa 10 za  za 10000 g 100 • pouz ouuzze pprrodej pro rodej ro deejjny de ny s  obsl ss o bbssslluuho uhho hova vvan aným an ým úse ús úse sekem kem m 13 90 15,901 -12 % • 11,5% •1l cena za 1 ks při koupi 12 ks SLEVA 40% Mléko trvanlivé jihočeské • 3, 3 5% 5 • 1 l • přiři kou oupi upi p 1 ks k cenna 12,9 122,990  0 KKčč Madeland plátky 1990 • 100 g • vybrané druhy 29,90) -33 % Smetanito Smetanové • 150 g • 100 g = 17,27 Kč • vybrané druhy 2590 32,90) -21 % MAX. 49/1 DEN KS Camembert • 90 g • 100 g = 24,34 Kč • vybrané druhy 21 90 super cena RYBA TýDNE Pstruh kuchaný s hlavou Tvarůžky • 125 g • 100 g = 21,52 Kč Mozzarella 26 90 33,90) • 100 g 1690 22,90) -20 % -26 % 1790 22,90) Ilustrační foto -21 % • vakuově balený • cena za 100 g P tru Ps Pst ru uh u h je e v gasstro tronom ronom miiii tr ttra adič d ně ně ceně cen eněnáá lo losos sos so oossov ovi vitáá ryb ryyba, a a to a, é a tím, ím že že se s vee sv svalo all vém alovém alo vé zzejjmén ze tu tuk uku nach achází ázíí v  v pr v prů p ům prů měr ěru zhru zhru rubaa d jn dvo jná ásob sobné so néé m n mn mno no n žst žsství ví klí ví k čov o é a-3 mast a-3 astné as né ky né kys yseli el ny opr el o oti op ott oome meegggajjin iným m sla ladk dko koovod o ním ní rybám ryybám ám. Pst P sttru uh u h je e vh vhodný odn dn ný ke všem všše šem eem kkuc kuch uchyň u yňský kým úpra kým úpra p avvám ám a v létě t zzej eejjmén énaa ke ggril ril ri ilov ovváání. ová ání. ní La Lahod hoodné hod h né ryyb ry bě nejl ejlépe ej épe vvyyhov épe hoovuje ovuje u je uj edno dnoduc du há duc h přřřííp p prrava v s mini min ini ini n mem m přřísa ísaad. d. MLÉK ÁRENSKÉ V ÝROBK Y SM 31 170x280 01-12 ZAKLAD VERZE07.indd 6 28.07.16 16:20