Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Akce v hypermarketu Albert

Platnost od 3.8 .2016 do 9.8 .2016


Akce v hypermarketu Albert - strana 12
     

Akce v hypermarketu Albert - strana 12

8 2690 915,9010 990 36,90) 11,90. -27 % Nestea leedový čaj SLEVA 44% Poděbradka, Poděbradka Prolinie Aquila přřírodní • 1,5 l • 1 l = 17,994 Kč • vybrané ddruhy • pramenitá voda • 1,5 l • 1 l = 6,660 Kč • vybrané druhy 1690 2990 Original river Big Shock • 1,5 l • 1 l = 11,27 Kč • vybrané druhy • energetický nápooj •1l • vybrané druhy 27,90) -39 % • oc o hhuuce cená ná mine mi nneerál rááln lní vvo lní voda ddaa • 11,,5 l • 1 l = 5, 5 94 Kč • vyybr b an ané né ddrruhhy -16 % 49,90) -40 % 49 89 Haabánské sklepy Medvědí krev Elegancce • 00,75 l • 1 l = 99,87 Kč • oodrůdová vína • vvybrané druhy • Bulharsko • 0,75 l • 1 l = 66,54 Kč • vybrané druhy • Franciee • 0,75 l • 1 l = 119,87 Kč • vybranéé druhy 74 90 104,902 -28 % -30 % Moscato dee Luxe • 0,75 l • 1 l = 59,87 Kč -35 % -23 % 44 99 90 64,90) 90 139,902 90 64,90) 90 149,902 -33 % Herbarium Moravicum • ZZáme ám áme meck ecké ckkéé ck Vin Vin Vi inařs ařs řsttví řs tvvvíí Bzzeene neec • 0,7 ,75 7755 l • 1 l = 133, 3 2200 Kč • pozd pozd ozdní oz ní ssbě bběěr • vybr vybr ybb ané né dr druhy uhy VÍNO MĚSÍCE Ryzlink Rýnský jako jak akostní ako k stní tn n odr odrůdov od ůdov ů dov o é víno v noo s pří ví přřívlas vla lasstkem tke kem mp poz oozzdní zd dníí sběr sběr,r, bí sbě bíléé Vůně ůn p přiip připomí př pomí pomíná om náá ccitru itru tru rusy syy a man ma go. go Chuť C Chu jee per perz p erziste sste t ntn ntttní ntní n a ov ovocná ocná cn . Tooto T o o vín v o skvěle ě dop do lní do n pře ní p edkkrmy před rm m , le l h hké ké úpravy úpra ravvyy ryb b či telec či e í ma maso. so so. 10 10 0–1 –12 °C ČR, R, obla oblast st Morav o aava, a, podob podob dooblast dob doblast las a Slo S váck Sl á ká Rulandské modré Rulan jako k stn stn ní odrůdov odr drůdové ů o é víno ůdov víno no s příř vlas vla tkem kem ke m po poz ozdní dn n sběr sb sběr, běr, červe červ rve vené ven e é en Vůn ůněě osttruži ůn užin n a koře k ní. koř ní Chuť naz a rálá az álá aa z  zzemit emittá ss tóny ssuš ušše šených ných h tře řešní. š šní Vín Víno no je vhod hoodné podáv podáv d vaatt k peč pečeným eným ným m mas asům sům nebo eb je jemn jem emn mným m m úprra r vám v zvěř v řiny. iny iny. n Hod o í see též éž kk h houbo ou vým m pokr pok okrmům. okr m mům 13–1 13– 16 °C ČR, obla ČR, oblast sstt Morav Morav o aa, podob or dob o last lass Zno Zn n jems jemská ká ká Vyob yo ra raze a enéé roční čníky ky jjso sou so ou pouz p e iillus usstr strativ st trativ ativ ivní n Pl ní. Pla Plat Platnost l nost n t nab nos nabídky bídky ídk dkyy ood  dk od d 3. 3 8. 8. d do 30. 3 8 30 8.. 2016 016 6 v h v hype yper yp peermark marketec keetec tec ech Allb beertt.. bert HM 31 190x297 08-17 ZAKLAD VERZE08.indd 12 27.07.16 19:49