Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Akce v hypermarketu Albert

Platnost od 3.8 .2016 do 9.8 .2016


Akce v hypermarketu Albert - strana 18
     

Akce v hypermarketu Albert - strana 18

TO NEJLEPŠÍ JE ZPĚT... Široký výběr kvalitních školních potřeb a textilu se opět vrací do Albertu. 1 49 4990 9199,0020 89,90) -44% Dětská Dě tsskáá koššiille a nátě nátě ná těln lník ík SLEVA 24% • vel vel el.l 92 92–11 –116 1 6 a 122– 222– 2 140 40 • dívč dívč vččí a ch včí chlap lapeeck cké evona Dětské pyžamo • vveel.l 92/ 2/9988 –112288/1 /13344 • rů různé zné vvzzory zn ory or ® 6990 super cena Děts Dě ěttsské ké ponnoožžky žky ky • vvel. ell.l 23 eel. 23/2 23/26 /26 /26 /26–35 26–35 –35/38 35/38 //33388 • kval kval vaaallitn itníí zpr pra raacování cov cco ován ov ání nní • vyso yssoký ký pod ooddílíl bavlny baavln bav lny ny ny 99 90 129,902 D ttsská Dě ká koššiillka lka ka náttěěln ná nátě l íkk • koš oši šilka k a nát n ěl ná ěllník ěln íkk, ík, 2 ks zzaa 149, 149, 9 90 90 Kč Kč • v na nabíd bíd íddcee tak ídce t ké dívč včí bol olerk erkko 2 ks erko k za z 99 99,90 ,90 900 Kč • vel. e . 98 el 9 //10 1 4–1 4– 58/ 5 1644 -23 % 149 90 169,002 Děěttsskkéé spo DDěts podn dní pr dní prád áddlo lo lo • dív ívč vvččí a ch chlap llaapeck aappeec eck cckké bboxe oxe ox oxe xerky rrkk , 3 ks za 1 za 14 a 11449 a 1 a  49, 99,90 990  0 Kčč • kalh alhot lhhootk ottky a sslllipy ippy za ipy za 9999,,90 ,99900 KKčč • vel. veel. ell. 9988/10 /10 104–1 4––1158/ 44–1 1558/ 5888//164 1644 16 -11 % 19 90 super cena Děts Dě tské ské ké pun unččooch cháč háč áče • IVAL VAALLKA KA • veel. ell 1116– 66–1 ––15522 evona ® ch potřeb Pestrý výběr školní odejnách. pr ch již dostupný v naši HM 31 190x297 18-20 ZAKLAD VERZE08.indd 18 27.07.16 20:01