Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Akce v hypermarketu Albert

Platnost od 3.8 .2016 do 9.8 .2016


Akce v hypermarketu Albert - strana 4
     

Akce v hypermarketu Albert - strana 4

Vepřová pečeně bez kosti – vcelku 99 • cchhla hla laze z ná ná • 1 kg kg Výro Vý robbeek z ml mlet etééhho hovvěězzíího hově ho ho massa 9159,0020 54 90 69,90) • 3660 • 3 60  0g 0  •• 11 kkgg = =  15 15522,50 152 50 Kč 50 Kč -21 % SLEVA 37% Vepř Ve přoovvé ko kost ossttky ky • chla hl ze hl zen enné • 1 kg kg 99 90 129,902 KKuuřřeeccíí ját átrraa átra • mraž rraažžená ennáá • 50000 g • 1 kg kg = 29, 9 880 80  00 KKčč -23 % KKrrrůůt ůtí sstteh eheen enn nnníí pllá láte átteek • chla lazen la zzeen ený • 1 kg kg • ppůvo ůvo ův ůvo v d Maďa aaďďďarrsk rssko 11990 149,902 14 90 22,90) -34 % Hově Hov Ho vězzíí pře ředdnnníí be bez koost bez sti – kl kliž kliž ižkkaa • chla chhla hlla lazze zen ená • 1 kg en kg • do vvypr yppr yypr proodá oddá dání ní zás zásob zá á ob ás ob -20 % 129 90 149,002 MRAŽENÉ -12 % Kuře Ku řecí cí křídl řřííddlla mari mari ma rino innoovvaaná ná chi hilllli 6990 • cchhla hla laze zená ná • 1 kg • masn massnný po ma polo loto tova var var A ROZPA LTE TO! Burg Bu rger er Am meeri rica caano no no • mas asn asn sný poolo olllootova tooovvar ttov ar • 2220 20  0 g • 1 kg kg = 1158 5588,,70 70 Kč 70 Kč • ppááál álililivo vvos oostt:: super cena po p odí díl m ma assa a 95 9 5% 3490 39,90) 6990 -12 % 99,90) -30 % OOrriggin inál inál ál nor orim imbe mbbeers rská ká kloobbáássa kl • 300 000  00 g • 100 g 1000 g 10  gg = 223 23, 33,,30 30 Kč Kč • v nnaabbíd bííd ídccee ta ttak ak aké Baavo avvo vors orská rssskká rrsk grrriillo ggri lov oovvaací accí cí kl kloobá obbbáássaa ššn šne nneek 20000 g zzaa 44 444, 44,90 90 KKčč (4 (49 4499,90 9900 Kč Kč) KKuuřřeeccíí stteehn hna 34 90 39,90) -12 % HM 31 190x297 01-07 ZAKLAD VERZE08.indd 4 • chhla hlllaazen ená ••  1 • 1  1 kkgg Burg Bu rger er Jaallapeñ aappeeñño ño • masn aassnný poolo olllootovar toov ttov ovaarr • 220 220 20 g • 1 kg kg = 158 11558 58,70 ,70 70 Kč Kč • pááli állliivo voosstt:: vos 6590 79,90) -17 % 27.07.16 19:58