Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Akce v hypermarketu Albert

Platnost od 3.8 .2016 do 9.8 .2016


Akce v hypermarketu Albert - strana 5
     

Akce v hypermarketu Albert - strana 5

To nejlepší pro vás vyrobeno v České republice 11 9015,901 21 90 25,90) DDeebbrreeccíínnsk ské vveepř vepř přoovvé • cena ceena enna na zzaa 10 1000 g 0  g  g RREEETR TRO PPeeče TR čennáá šuunnkaa čená • ceen ena nnaa zzaa 10 100 g 00   gg • bez ez lep lep le epku, kkuuu, só sójiji aa g a   gglut uuttama aam mannuu ma soooddnnéh ssod néééhho E62 6621 2211 • nne nej ejvyš ej ejvyš vyyššší vy ší jjak aakkost kost sstt RETR RE TRO Páreek eexxttrra see sýýrreem Pá m 16 90 19,901 • cena ceena ennnaa zzaa 10 1000 g  gg • bez ez lep eppku, kuu, só ku sójiji a gllut a g luut utaam maanuu sod m sooddnné so néh ééhho E662 621 2 21 -15 % -25 % -15 % 97 % 97 vepř ve přo ov vé ký ty ký ty podí po díl ma díl masa sa 80 % 80 NOVINKA SSaaláám se sels lský ký • cena n za na za 11000 g 0g • vyni vyni y kkaj yn kaaj ající jíící íccí cí na na ce cesty sttyy • prod roooddej ej i vcel vcelku celku cel ku 10 90 14,901 12 90 15,901 Duše Du šená še ná šun unka ka kul ulat atá atá • ceena enna na za za 100  110000 g 0  gg • sttan taaannddar daarrdní dnníí ja dn jakos kkoosst -26 % 13 -18 % Kladenská pečeně SLEVA 30% • ce cena na za 10 100 g 19 90 23,90) Bok ššuum Bo maavvsskkýý 919,9010 vynika vy niika n kajjíící na c es na esttyy • ccena ennnaa za ena za 11000 g 0  gg -16 % Vyyssooči oči čina na 90 9 0% ve ep př řov ového ého éh bok bo ku u • 3880 80  0g • 1100  000  00 00 g = 111,82 ,82 82 Kč Kč 4490 64,90) -30 % vh ho od dn né é do d o bat atůž ůžku žku u na n a ce essty ty RRuusk ské vejc veejc jcee vv  as aspiiku k • 2200  000  00 0 g • 10 100 g  gg = 9,9 9,95 K 95 K 5 Kč 8 9012,901 1990 23,90) -16 % -31 % SSaaláát à llaa kra r b • cena enaa zaa 10 100000 g  gg • obsl bss uho hhovvan vaaanný úse ssek eekk HM 31 190x297 01-07 ZAKLAD VERZE08.indd 5 27.07.16 19:59