Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden : Nízké ceny

Platnost od 11.8 .2016 do 17.8 .2016


Nízké ceny - strana 30
     

Nízké ceny - strana 30

JAK JSOU HEZKÉ ZEMĚ ČESKÉ D oktor Johann Josef Anton Eleazar Kittel (1704–1783) byl vzácný člověk, který víc než na sebe myslel na blaho ostatních lidí i své obce. Stejně jako jeho bratr, otec a  syn byl členem třetího laického řádu sv. Františka, založeného pro služby nemocným. Ostatně Kittel byl častým hostem františkánského kláštera v  Turnově. Kittel byl také výtečný léčitel, o  němž kolovala spousta legend. Lidé si dokonce mysleli, že je ve spojení s nadpřirozenými mocnostmi. Prý uměl číst v čarodějných knihách, ďábly přinutil, aby mu sloužili. Měl kouzelný plášť, který ho donesl z  Jizerských hor až do  Prahy… Kittel, kterému přezdívali Faust Jizerských hor, žil v podhorské vesnici, stulené ke  svahům Černé Studnice, známé dnes jako Krásná. V  letech 1756–1760 tady vlastní nákladem nechal postavit barokní kostel sv. Josefa, faru a  Svaté schody. Krásná aneb Faust Jizerských hor Jeho syn se tu stal prvním farářem. Jedné listopadové noci začali ve  vsi nečekaně kokrhat kohouti. Kittel umíral a  všichni místní si vzpomněli na  jeho slova: „Až umřu a  kohouti nezazpívají, jsem na  věky ztracen. Ozvou-li se, jsem zachráněn a nežil jsem nadarmo…“ Areál v  Krásné, jehož součástí je i  stálá expozice v  Kittelově domě, je dnes oblíbeným turistickým cílem. Doporučujeme výlet do Krásné spojit s návštěvou nedalekého výletního areálu v  Pěnčíně, odkud jezdí vyhlídkový vláček právě do Krásné a na objednávku i na Černou Studnici (869 m). K rozhledně na  vrcholu můžeme ovšem vyjet Parkování: u  fary naproti kostelu v  Krásné, v  Pěnčíně u  výletního areálu, na Černé Studnici parkoviště u rozhledny. Otevírací doba: Kittelovo muzeum: květen, červen, září SO, NE 10–18, červenec, srpen PO–NE 10–18 h, Výletní areál Pěnčín: PO–NE 10–17 h, rozhledna Černá Studnice: PO, ÚT 10–17, ST, ČT 10–18,30, PÁ–NE 10–20 h.: Služby: v  Pěnčíně a  na  Černé Studnici restaurace. Pramen a foto: nakladatelství Soukup&David Černá Studnice i vlastním autem, podívaná z rozhledny je nezapomenutelná. Přístup a příjezd: do Krásné po silnici č. 287 z Jablonce nad Nisou, odbočka v Maršovicích, č. 287 nás přivede i do Pěnčína. Na Černou Studnici můžeme vyjet z Krásné přes Dolní a Horní Černou Studnici. Krásná inzerce První brambory v AnglII B HLEDÁME ŘIDIČE/ ŘIDIČKU KAMIONU WƌŽŶŽǀĢǀnjŶŝŬĂũşĐşnjĂŚƌĂŶŝēŶşĚŝǀŝnjŝŚůĞĚĄŵĞƎşĚŝēĞĂƎŝĚŝēŬLJ • ŵŽǎŶŽƐƚƚƵƌŶƵƐŽǀĠŚŽƐƚƎşĚĄŶşĚůĞƉŽƚƎĞďƎŝĚŝēƽ • ŵŽǎŶŽƐƚŽďƐĂnjĞŶşƉƌŽũĞĚŶŽƚůŝǀĐĞŝĚǀŽũƉŽƐĄĚŬLJ Jezdíme do: IT, DE, A, HUN, ROU, HRV, SK Telefon: +420 602 481 689 Josef Koupal, vedoucí dopravy Nicotrans a.s., koupal@nicotrans.cz 1,&275$16DV+OLQVNiDýHVNp%XGČMRYLFH,ý2',ý www.nicotrans.cz rambory, bez nichž si již nelze představit jídelníček prakticky na celém světě, pocházejí z oblasti dnešního Peru, kde je místní obyvatelé pěstovali a jedli již před několika tisíci lety. Do Evropy se začaly postupně dostávat po  dobytí incké říše Španěly v  první polovině 16. století. V  roce 1565 dostal první větší zásilku brambor jako dar španělský král Filip II. a před 430 lety, 28. července 1586, přivezl Thomas Harriot z Kolumbie první brambory do Anglie. Hostina, kterou na  počest brambor Harriot uspořádal, měla poněkud zvláštní průběh. Skončila totiž málem hromadnou otravou. Admirál Drake, který mu brambory poslal, zřejmě zapomněl přibalit návod, která že to část rostliny se vlastně jí. A  tak kuchaři místo podzemních hlíz (brambor) upravili zelené bo- bule plné semen a  servírovali je na másle, sypané skořicí a cukrem. Jejich chuť byla odporná a  konzumenti netušili, že obsahují jedovatou látku. Brambory se zprvu šířily po Evropě jako léčivá nebo vzácná okrasná rostlina a  než se rozneslo, že podzemní hlízy jsou jedlou plodinou, trvalo ještě pár desítek let. Prokazatelně poprvé byly podle údajů Výzkumného ústavu bramborářského z  Havlíčkova Brodu (VÚBHB) podzemní hlízy uvařeny v  roce 1616 na  hostině, kterou pořádal francouzský král Ludvík XIII. Na  území České republiky se brambory poprvé dostaly podle VÚBHB na začátku 17. století. V roce 1632 se objevily jako pochoutka na stole jihočeského velmože Viléma Slavaty. Ve větším měřítku se rozšířilo pěstování brambor teprve v  hladových letech 1771 až 1772 za  Ma- rie Terezie, která jich nechala do Čech přivézt značné množství z Pruska. Na počátku 19. století byly vypěstovány první české odrůdy. ČTK Ilustrační foto: Archiv Tady jsem správně! Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ!  +OHGiPH%ULJiGQtN\FHQDQRĀQtLQYHQWXUX  3UDçVNpSURGHMQ\ Jsme víc než jen úspěšná mezinárodní obchodní společnost. Základem našeho úspěchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zaměstnanců nám opravdu záleží!  7HUPtQ 10. a 11.9.2016 – 2 noci (od 20:00 do 6:00 hod.): ModĜany, StodĤlky, Kobylisy Pro oblast: Horní Měcholupy přijmeme na pozici: 24. a 25.9.2016 – 2 noci (od 20:00 do 6:00 hod.): Michle, Palmovka, Podbaba SPEDITÉRA 3RçDGXMHPH • plnoletost • platný zdravotní prĤkaz • þasovou flexibilitu, aktivní pĜístup k práci • odpovČdnost, trestní bezúhonnost pro pravidelný týdenní rozvoz našich reklamních novin KAUFLAND distributorům • dobrou orientaci v Horních Měcholupech a okolí • dodávkový automobil s užitečnou nosností 1,5 t s možností náhrady • čas rozvozu v úterý • koncesní listina na dopravu, př. ŽL 9DåtP~NROHPEXGH • fyzická kontrola stavu zboží • manipulace se zbožím Kontakt: Pokud Vás oslovila naše nabídka, napište nám prosím na adresu: Kaufland ČR v.o.s., k rukám paní Kateřině Moslerové, zn. SPDAHo, tel. č.: 251 051 521 Bělohorská 203, 169 00 Praha 6, e-mail: katerina.moslerova@kaufland.cz 1DEt]tPH • motivující odmČnu • dĤkladné zaškolení .RQWDNW Pokud Vás tento inzerát oslovil, dostavte se prosím každý všední den od 8:00 do 15 hod. do prodejny nebo nás mĤžete kontaktovat na emailové adrese: personal@kaufland.cz www.kaufland.cz   Darovat radost... ... může být tak jednoduché! Naše dárkové poukázky zakoupíte u pokladen Dárková poukázka á kov á D r ázka k pou STĚHUJETE SE DO MENŠÍHO? ODKOUPÍME NÁBYTEK, OBRAZY, HODINY, KOBERCE, PORCELÁN SBĚRATELSKÉ PŘEDMĚTY, POHLEDY, MEDAILE, ODZNAKY APOD. Jedinečná příležitost INZERCE v našich novinách pro velké a střední firmy 500 Kčč K 200 • po celém Česku - v nákladech 3 000 000 ks • • i po jednotlivých regionech • Rychlá půjčka volejte zdarma 800 880 600 TEL.: 774 121 121 NEVYHAZUJTE! PLATÍ STÁLE! AMO 30 / — Kontaktujte našeho regionálního zástupce 323 607 653, 603 983 196 Dotazy týkající se nabídky zboží a provozu OD rádi zodpovíme na bezplatné lince 800 165 894. Nezapomeňte na dárek! 11. 8. Zuzana 12. 8. Klára 13. 8. Alena 14. 8. Alan 15. 8. Hana 16. 8. Jáchym 17. 8. Petra www.provident.cz za obsah inzerce ručí zadavatel 59