Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Hypermarket na tento týden

Platnost od 10.8 .2016 do 16.8 .2016


Hypermarket na tento týden - strana 5
     

Hypermarket na tento týden - strana 5

Grililoovvac Gr ací ty tyččiinnkky ky se sýýrreem se m • 34 340 40 g • 10 100 g = 88,,8800 Kč • vv  na nabídc bbííddcce ttaaké ké Min ini Beern B erne rner rrn neerr se sla slaannin sl inou, ou, 225500  g ou zzaa 34,90 4,90 4, 90 Kč ((4499,,9900 Kčč)) Už jst Už ste zzk kus usiilli li n na ašše e RET RE TR RO Fa RO Far rm mář ářsk ské ké špe šp ek ká áč čky čky ky? 29 9 90 39,90) 90 super cena -25 % Ostr Os trav avská sskká kklloobbás ása • cena cena ce na za 11000 g • kl kllob obáássa vvhhooddná obás ob ná na  a gr gril ggr riill 6 90 10,901 po p odíl masa masa ma sa 95 9 5% -36 % Špeekkááččky Šp ky • ce cennaa za 11000 g • kl kliippssoované né • vv  na nabíd bíddcce ta bí také aké ké Špeekkáč Šp áčky ky ruč učně ně váázzan anéé,, 100  10 0 g za za 9,9 ,90 Kč Kč (13 13,9 ,900  KKčč) 14 90 RREETR TRO FFaarrm máářřsskké špeekkááččkkyy šp • ce cennaa zaa  10 1000  g super cena 19 90 24,90) ŠŠuunkka Zvon Zvoonnař Zv ařkkaa • ce cenaa zaa  10 1000  g • ne nejv jvyš yšší ší jak a ost oosst -20 % RETR RE ETR TRO Kr Král álov áál lov oovsk vsk sská ká sl slanin anin an ina 14 90 17,901 • ce cena na za  a 10 1000  g SSttar aroč aroč očes eskáá uzeenná uz ná ký kýta ýtaa -16 % 14 90 19,901 • ce cena za  cena a 10 a 10 100 g -25 % 11 9016,901 -29 % 97 % vep 97 epřo epřo řové řové vého ho bo b ok ku u 95 9 5 % vep epřo řové vé kýty ký ýty ty 11 9015,901 Rožn R Ro ožžnnov ovsk ský saalám lám lá • cena cena ce na za 100  11000  0 g -25 % Trram Tram amps pský ký saallám ám • cceennaa za  a 11000 g  g • do do baattůžk ůžku ůž ku na ce cesstty • pprrodej ooddej ej i vce celk elkku • vv  na  nnaabbííídc dce ttaaké dc aké ké Tuurristi isttiick is cký sa salá lám, m, 100 g zzaa 12, 10 100 2,90 90 Kč ((1166,,90 90 Kč) č) KKřřeem meš ešní ník • 38 3800  g 380 • 10 1000  g = 15 15,66  ,666  6 Kč Kč 11 9015,901 59 50 cena za 1 ks při koupi 2 ks Víde Ví deňs ňské ké páár árkkkyy • cceeena na zaa  110000  g na V př Ve přov ová vá du dušená šeená ná ššuunk nka ka • ceena n za  a 10000  g  g • st sttan anda an darddnníí jjaako akkoost st -25 % 11 1+1 9017,901 -33 % po p odí díl m ma assa a 77 % 77 Maakr M krel krel ellaa uuzzen ená • ce cena cena ena na za 1000  0 g • obbslluh uhov hov ovan aný ússek ek 10 90 13,901 -21 % HM 32 295x324 01-10 ZAKLAD VERZE09.indd 5 49 90 64,90) HHooto otoová vá jíd íddla laa • 40 400 g • 10 400 100 g = 12 100 12,4488  Kč Kč • vyybr braan bran ané né dr drruh uuhhy -23 % do battůž do ůžk ku ku na a c es estyy 02.08.16 19:55