Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Hypermarket na tento týden

Platnost od 10.8 .2016 do 16.8 .2016


Hypermarket na tento týden - strana 6
     

Hypermarket na tento týden - strana 6

Pom Po maazá azzáánk nka ppiika kannttnníí sýr ýrov ová KKrrol olew ewsskki 45 ewsk 45% • cena cennaa zaa  10 ce 1000  g • ob obsslluuhhovan ovan ov aný ús úsek sek ek 14 90 24,90) • ce cena na za 10 1000  g • oobbssllluh 100  uuhhov ovaanný ús úsek ek 11 9019,901 Goud Go uda da uzzen ená • ceena na za 11000 g • obsl oobbsl sluh uhoovvaný anný ús úsek ek -40 % 10 90 13,901 -21 % -40 % 8 90 1490 23,90) super cena -37 % EEiiddaam 30 30% 0% • cceena na za 100  1000  g 10  g • oobbsl s uuhhov ovan aný úússseek ek Sýr Ched Sý Cheedddda Ch dar da • ce cena cena na za 10 100 g • ob obbsl sluuhhhov sl ovaný ov aný úsek an úseekk ús 19 90 29,90) Balkánský nálev • 180 g • 100 g = 13,84 Kč • obsluhovaný úsek -33 % 24 90 39,90) -37 % Sedlčanský Hermelín • 100 g • vybrané druhy 22 90 29,90) -23 % Koliba • 100 g 19 90 24,90) -20 % Niva výseč • 50% • 110 g • 100 g = 18,10 Kč od 32 90 1 ZZaaan anllaaand nder nd der e • ce cena na za 11000  0g • obbslluh uhov ovanný ús úsek sek ek 2 eželý uť svému AH Zaanlandboerhaul tou, krémovou ch šenými vděčí za svou utná s rajčaty su receptu a zrání. Chkém chlebě. na slunci na itals er starý e si sýrové AH Zaanland ou chutí. Připravt unci, kapary, ln si e uj ač se vyzn i na sl sýr měsíce Zaanlander y sušeným carpaccio s rajčatzálivkou. rukolou a lehkou vím. Sýýrr ms vím mst jems aje aj aje tura tajemst epptur ceptur tnáá reecep m tná am amo teré jjee ssamo nderr,, u kter nd nllande aaaanla ky ZZaa aaččky uuddu znnač jjte gooud ejte utnnejt ut c utn Och řee. ře mooře. od m koo sekk od eenn kou sskkkaa jjen dsk ands Holan Holan stit Ho níí čáásti veerní ch see v seeve uccíích ucí soucí kravv paso kr lékkaa odd kra lé á z mlé áb vyrábí se vyr se aak tak ýr ta a, a sýr éka, ék do mllék noou až do sstano ost se dos erá se ter ollii, kkter sooli řsskéé soli mořsk kaa mo rnn čka m mnná zrrní em oobbě jeemn sob má nnaa sso va má rráva TTrá uk uku ttuk bsahh tu obs má ob anndder má a and an Zaanl rrt.t.t. Za lbbert d nácch Albe de rodej ro pro z v pr ze uuze te poouz píte oupíte Zaa oup huť.ť. Zak chu ckoouu ch ck iifickou speccifi má spe má ti lossti. raalos ch zzra t ch tá ntá i nt ia v ria ý va ýc ých ůzných různ en v různ b en abíz 488 % a jee nnaabíz HM 32 295x324 01-10 ZAKLAD VERZE09.indd 6 02.08.16 19:48