Aktuálníletáky.cz   

Intersport leták : Zpátky do školy

Platnost od 17.8 .2016 do 28.8 .2016


Zpátky do školy - strana 4
     

Zpátky do školy - strana 4

-36% T r ek ingo v ýba tohPe ru55 Vhodn ýp r ov í c edenn ítú r y , p l á š t ěnk a ,bo čn ík ap s y . Ob jem :5 5 l [ 1 0 4 0 1 3 1 ] T r ek ingo vého leT i t ana l I I I m í s to2199 , - 3d í lné ,t i t an a l o v é ,pěno v áruk o je ť ,h r o tz t v r zenéhok o vu ,v ýměnnét a l í řk yV a r io . [ 1 1 0 5 1 3 5 ] 1399 , - m í s to1799 , -50% 899 , - -50% i t rodě p Dě t sk áou tdoo r o v áobu v Mo lok a i3J r . S v r š ekzp r od y šnés í ť o v in y , r y ch l o šně r o v án í ,p ř i ln a v á ou tdoo r o v ápod ř á žk a . v e l .2 9-3 9 [ 3 4 0 0 1 6 0 ] m í s to1399 , -50% 699 , - Dě t sk át r ek ingo v á obu vCh r omo some2 i t rodě p Nep r omok a v áap r od y šn ád ík y memb r áněAQUAMAX ,r y ch l o šně r o v án í . v e l .3 4-3 8 [ 3 4 9 0 0 7 8 ] m í s to1999 , - -40% 1199 , - Ou tdoo r o v áobu vMa ineAQB D ám sk á Memb r án aAqu ab a s eud r žu je chod id l avsu chu . [ 3 4 2 0 0 8 0 / 3 4 1 0 1 1 8 ] m í s to1699 , - -52% P án sk á 799 , - D ám sk á D ám sk á lná oděodo V P án sk á P án sk á Ou tdoo r o v áobu vF i r eCampSpo r t Ou tdoo r o v áobu vR edwood S v r šekzod l eh č enéhop r od y šného t e x t i ln ího m a t e r i á lu ,k t e r ý je odo ln ýp r o t iodě rům ,O r thoL i t e® s t é lk a ,EVA me z ipode še v , s yn t e t i ck áo ch r an ašp i čk y , neb a r v í c ípode še vCon t ag r ip® . [ 3 4 2 0 5 5 0 / 3 4 1 0 4 0 6 ] 4 -40% ,to2499 s í m ,1499 NEJCENA V e lm i l ehk áapohod ln á ,s v r chn ím a t e r i á l k omb in a c et e x t i luas í ť o v in y ,r y ch l o šně r o v án í , v oděodo ln áap r od y šn á Omn i T e ch memb r án a , me z ipode še vTECHL ITE ,pode še vOmn i -G r ip . [ 3 4 2 0 3 0 1 / 3 4 1 0 3 8 9 ] -38% m í s to2599 , - 1599 , -