Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden : Nový leták na příští týden

Platnost od 18.8 .2016 do 24.8 .2016


Nový leták na příští týden - strana 24
     

Nový leták na příští týden - strana 24

PEL - MEL STŘÍPKY Z PŘÍRODY Č áp černý je velký, kovově lesklý černý pták s  bílým břichem a  červeným dlouhým zobákem. Mláďata jsou matně hnědá s  šedozeleným zobákem. Dožívá se věku přes 15 let. Je rozšířen od  střední Evropy až po severovýchodní Čínu a Koreu, chybí na Britských ostrovech a ve Skandinávii. Na  začátku 20. století druh vymizel z  části střední Evropy, ve  30. letech začal znovu osídlovat původní území. Jeho početnost dnes stoupá v  Bělorusku, Litvě, Polsku, Slovensku, Španělsku i  v  České republice. Izolovaná hnízdní populace vznikla dokonce i v jižní Africe. Je tažný, na  svá zimoviště odlétá zpravidla v  září. Podobně jako čáp bílý využívá dvě tahové cesty, aby se vyhnul přeletu otevřeného moře – jihozápadní přes Gibraltar a  jihovýchodní přes Bospor nebo Dardanely. Evropské a  západoasijské popula- Méně známý příbuzný čápa bílého ce táhnou na zimu do střední a  západní Afriky, ostatní do Indie a Číny. Čáp černý je mnohem plašší než jeho bílý příbuzný – žije skrytě v  lesích a  k  hnízdění využívá zejména vzrostlých stromů. U nás obsazuje hnízdiště asi o dva týdny později než čápi bílí. Stromová hnízda rovněž pravidelně dostavuje, někdy využívá jako základ hnízda dravců. Jeden z  partnerů nosí na  hnízdo materiál, druhý je dostavuje. Čápi černí dospívají ve  třech letech, kdy se jim původně šedý zobák a nohy zbarví výrazně červeně. Průběh hnízdění je podobný jako u čápa bílého. Na  rozdíl od  něho se však živí převážně rybami – s oblibou loví v menších vodních tocích ryby až do  velikosti 25 cm. Kromě toho nepohrdne rozličným hmyzem, žábami ani mloky, na vlhkých loukách loví rovněž drobné hlodavce a  mladé ptáky, podobně jako jeho příbuzný čáp bílý. Potravu nosí mláďatům až ze vzdálenosti 10 km! Čáp černý opětovně osídlil území České republiky od  40. let minulého století. Předtím hnízdilo několik párů pouze v  lužních lesích na  jižní Moravě. Počet černých čápů rychle narůstal – v roce 1966 byl odhadován na 50 párů, v současnosti je to již 500 párů. V posledních deseti letech se růst populace zřejmě zastavil a  ka- pacita prostředí je naplněna. S  přibývající početností čápů černých se však začínají objevovat hnízda i  poměrně blízko lidských sídel, vzácně zahnízdí i  ve  stromořadí nebo břehovém porostu potoka. Příčinou nové situace může být i postupné přizpůsobování čápů černých životu blíže lidem. V  roce 2013 bylo v  Bavorsku uprostřed obce zaznamenáno velmi neobvyklé hnízdění na  střeše domu u  komína, na  kterém bylo hnízdo čápa bílého. Více informací o  čápech najdete na  stránce České společnosti ornitologické cap.birdlife.cz. Barbora Kaminiecká/ČSO Foto: ČTK/Josef Omelka inzerce Jedinečná příležitost INZERCE v našich novinách pro velké a střední firmy • po celém Česku - v nákladech 3 000 000 ks • • i po jednotlivých regionech • Kontaktujte našeho regionálního zástupce 323 607 653, 603 983 196 Dotazy týkající se nabídky zboží a provozu OD rádi zodpovíme na bezplatné lince 800 165 894. Všechny novinky ve Vašem e-mailu! Chcete mít pravidelně každý týden přehled o všech novinkách z pohodlí Vašeho domova? Stačí vyplnit jednoduchý formulář na našich webových stránkách a každý čtvrtek se můžete těšit na pravidelnou dávku informací z Kauflandu! www. kaufland.cz/ newsletter Nebo jednoduše oskenujte QR kód Vaším chytrým telefonem. Tady jsem správně! Jsme víc než jen úspěšná mezinárodní obchodní společnost. Základem našeho úspěchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zaměstnanců nám opravdu záleží! Pro oblast: Krč, Braník, Hodkovičky, Modřany přijmeme: DISTRIBUTORY pro pravidelné doručování našich reklamních novin do poštovních schránek Pokud máte ukončenou povinnou školní docházku, dovršili jste 15 let věku, bydlíte v uvedených lokalitách a máte pravidelně volné středy, pak si můžete u nás přivydělat. Zašlete nám Vaši adresu a telefon a jestliže budete vybráni, budeme Vás kontaktovat. Kontakt: Kaufland ČR v.o.s., k rukám paní Petry Jeníčkové, zn. DTAMO, tel. č.: 251 051 542 Bělohorská 203, 169 00 Praha 6, e-mail: petra.jenickova@kaufland.cz www.kaufland.cz AMo 24 / – za obsah inzerce ručí zadavatel 95