Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden : Nový leták na příští týden

Platnost od 18.8 .2016 do 24.8 .2016


Nový leták na příští týden - strana 26
     

Nový leták na příští týden - strana 26

Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ!  +OHGiPH%ULJiGQtN\FHQDQRĀQtLQYHQWXUX  3UDçVNpSURGHMQ\  7HUPtQ 10. a 11.9.2016 – 2 noci (od 20:00 do 6:00 hod.): ModĜany, StodĤlky, Kobylisy 24. a 25.9.2016 – 2 noci (od 20:00 do 6:00 hod.): Michle, Palmovka, Podbaba 3RçDGXMHPH • plnoletost • platný zdravotní prĤkaz • þasovou flexibilitu, aktivní pĜístup k práci • odpovČdnost, trestní bezúhonnost 9DåtP~NROHPEXGH • fyzická kontrola stavu zboží • manipulace se zbožím 1DEt]tPH • motivující odmČnu • dĤkladné zaškolení .RQWDNW Pokud Vás tento inzerát oslovil, dostavte se prosím každý všední den od 8:00 do 15 hod. do prodejny nebo nás mĤžete kontaktovat na emailové adrese: personal@kaufland.cz   Jsme víc než jen úspěšná mezinárodní obchodní společnost. Základem našeho úspěchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zaměstnanců nám opravdu záleží! Jste týmový hráč, který oceňuje stabilitu, otevřenost a spolehlivost? Pak jste tu správně! Tady jsem správně! Nábory pro budovanou prodejnu v Praze 10 – Horní Měcholupy se konají Stabilní zaměstnavatel 13. 9. 2016 od 9 do 17 hod. v klubu Varta, Boloňská 310, Praha 10. Dostavte se prosím přímo na nábory nebo nás kontaktujte na e-mailu: personal@kaufland.cz Nabízíme: • pracovní smlouvu na dobu neurčitou, možnost kratšího úvazku • motivující mzdové ohodnocení, nadstandardní příplatek za noční směnu • v rámci věrnostního programu dovolenou až 5 týdnů, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (příspěvek na sportovní aktivity) • důkladné zaškolení a návazné firemní vzdělávání • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt Staňte se součástí našeho týmu! www.kaufland.cz/kariera AAM26, AJV 26, AVY 26, AMo 26, APO 26 / – za obsah inzerce ručí zadavatel 89