Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Albert Supermarket

Platnost od 17.8 .2016 do 23.8 .2016


Albert Supermarket - strana 4
     

Albert Supermarket - strana 4

10 Eiddaaam Ei m uuzzeenný 918,9010 • ccen eenna za ena za 10 100  00  0 gg • pouz ouuz uze pro rod oodejn ejjjnny s obsl s o obsl bbssslluho uuhho hovan hovan vaannýým m ússse úúse sek ekkem keeem m Sýr CChhed Sý edda edda dar 13 90 15,901 • ccena enna eena n za za 100 g 11000 g 0g 0  • ppouz ouuzze prod ouz ou oddejn ejnny ss  o s o  obs bbsl ssluho uhhoovan uh uhovan vvaanným vaným ým úse ús úse sekem kkeem kem em -12 % 15 90 24,50) -35 % SLEVA 42% Sýr ementálového typu • cceena na za 10000  g • pouz ppoouz uze pprrodej odejny od ejnyy ej s ob obsl sluh sluh uhov ovaannýým m ússeekkeem JiJiho hoče čes esskká Ni Niva va • cena ena na zzaa 11000 00 g • ppouz ouuuzze prod oouz roooddejn ejjny s oobsl bsluho bs bsl sluuho sl uhho hova van van a ým ým úússe úse sekem keem ke 14 90 16,901 -11 % Maas Maas Ma asdam dam 44555% da % • cena nnaa za za 10 100 00 g 0 gg • poouz ouuz uze prod roooddejn ejjnny ss o s   oobsl bbsssluuho uhhhoovvan aaným ým ússeekem úse ús ekem kkeem em 1590 18,501 -14 % NOVINKA Tradiční pomazánkové • 150 g • 100 g = 13,27 Kč 13,27 Kč 19 Gervais 1790 Smetana 90 28,90) -31 % 22,90) • 80 g • 100 g = 18,63 Kč • vybrané druhy • 31% • 200 g • 100 g = 7,45 Kč -21 % 14 Madeland plátky 1490 Pizza Guseppe 90 18,501 • 100 g • vybrané druhy -19 % 19,901 -25 % 19 Jaroměřický tvaroh 4490 Zmrzlina Big Milk 90 29,90) -33 % • 270–410 g • 100 g od 10,96 Kč • vybrané druhy 69,90) -35 % • 250 g • 100 g = 7,56 Kč , • tučný • 1 l • vybrané druhy 18 90 25,90) -27 % 4990 61,901 -19 % Jihočeské mléko • čerstvé • 1,5% •1l MRAŽENÉ MRAŽENÉ od 10. 8. do 23. 8. 2016 SLEVA 30 % na vybrané druhy zmrzlin Neplatí pro multipacky a rodinná balení. MRAŽENÉ MLÉK ÁRENSKÉ V ÝROBK Y, MR AŽENÉ SM 33 170x280 01-04 ZAKLAD VERZE09.indd 4 11.08.16 17:24