Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Albert Supermarket

Platnost od 17.8 .2016 do 23.8 .2016


Albert Supermarket - strana 5
     

Albert Supermarket - strana 5

Ölz hhoous Öl ustitičk čky čky • bale leenéé • 350  350  500 g • 100  100  0000  gg = 11,40 11,4 11 ,40 4400 Kč Kč 39 90 49,90) CChhlééb s cchhiaa sem emín mín ínky ky • 400 00 g 00  0g • 100 000 g = 55,,73 00  ,73 773  33 KKčč • pouze ouz u e proo pro prroode dejny dej ny s vvllas s v s vlas astní as tní tn ní do dopék pééékkáárn árrrnnou ou -20 % 22 90 29,90) -23 % Tosk TTo osskkáánnsk nské ské sk ppeeččiivvoo 5 50 6,90( • tmavé mav m ma avvé • 70 70 g • 10000 g = 77,,8866 KKčč • poouuuze uzze prroo pr ppro rodej ro dejny de ejny ej ny s v ss   vvla las aasstní tní tn ní ddoopék ppééékkár árn árn rnou ou -20 % Kaiserka XXL • ce cere reáállníí, mu multtic icer erreá eáálnníí,, se ššppal alddoou • v na nabbííddcce ta také také ké Kai aise serka rkka XX XXL Na Nattuurraal zaa 2,,990 Kč Kč • 64– 4–7700 g • 100 00 g od 44,,14 14 Kč • po pouz uze pr pro pr prooddeejjnnyy s vllaassttnníí dopék opék op ékáárrnou nnoou Krek Kr ekryy • bal ale lleené né • 160 60 g • 1000 00  0 g = 21 21,82 ,882 8 KKčč 2 93,90(0 SLEVA 25% 34 90 39,90) -12 % 169Kč 13990 366,00* 199,002 -53 % -29 % Somatt ta tabl blet bl ety ety et do myyččky ky Bech Be ecchher her erov ovkkaa • 38% • 0,55 l • 1 l = 2279 79,,880 Kč 79 • 52 k 2 ks • vybr ybr yb ybr braané ann ddrruuhy uhhhy Akkce plattí od 17. 8. do 30. 88.. 20 2016 01166. 6 Akcee ppllatí Akc Ak lat attí od 17. 8. doo 30 30. 8. 20 2016 116. 6 2490 8490 36,90) cena za 1 ks při koupi 2 ks 149,902 -32 % -43 % Olivvoov ovýý olej ej Fran Fr anz Joose sef Redd Bu Re Bulll • ener erget er getiick ge cký nápo ppooj • 2500 ml ml • 100 00 m mll = 9 = ,96 966 Kč K • přiři koupi 1 ks cena naa 29,90 900 Kč Kč • vyb ybrané ané aan nné dr d uhy hy Akcee ppllatí od Ak od 10 10. 8. do 23.. 8. 20 2 16. 16 • 5500 00 ml ml ml • 100 1 00  0 ml = = 116,9 6 8 KKč • extr xtr xt ttrra pane nenskký kupte dva a ušetříte Akkce ppla Akc Ak llat la atí od 10. 0. 8.. doo 23. 8. 20 2016. PEČIVO SM 33 170x280 05-08 ZAKLAD VERZE08.indd 5 11.08.16 17:26