Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Katalog školních potřeb

Platnost od 17.8 .2016 do 30.8 .2016


Katalog školních potřeb - strana 1
     

Katalog školních potřeb - strana 1

Nabídka platí od 17. 8. do 30. 8. 2016. od 1 Kč super cena Š oollní Šk ní seš ešititty EK EKO KO TO NEJLEPŠÍ JE ZPĚT... • for orm orm r áátt A4, A4 A55 • různ ůzznné druh ůz ruuhhy Baččkkůr Ba ůrky ky s ceertifi s  rttiifififikkac ací „„ŽŽirraf afa“ faa““ • veel. ell. 23–3 23–35 23 –3 –3 • kval kva va itn val tnní škol kolní ko o ní ní ppře přřřeezzův ů kkyy • ates teesstov tov o án áno „„ŽŽira áno raafa“ a“ 119 90 169,002 -29 % Cennttrrooppeen roolllller Ce er Toorrna er n do do Coo oool ol 499 Kč 699,00* -28 % ••  šškol • š kool o nníí rol rool olle ler s  ler s atr atrrakt rak aakt ktiivn kt ivvnníím m des esign gneem m • měkk •• m ěkkké g kké g kk éé  ggum é gumo umo moové m ové vé ERGO ERRG ERG GO drrže ržženíí • pprroo pra pravvák vááákkyy, y, , le levváky, lev ááky ky, dyysg sgrafik raafiky rafi ky •• m mood odr d ý zm miizík miz ííko kovvat aatteeln lnný inko inko k ust usst s • šířka • š íířk řkka stop stopy: top top o y: 0,3 0 3 mm m ŠŠko Šk koollnníí batoh atoh at oh ss  Ve Veelk llkkou ou krreesslliccí saaddoou • poolsstro t vvan ané nast ast as s av avi v te tel elné el né pop poooppru rruh uhy hy • pols polssttro trrrovanná zádaa • 2 bočn bočn oční kap appsy • 44× aps × zi zip • uvn vnnititř ttřř Ve Velká Vel e káá kre k esli kr sl ccíí sad sli saadda 69 90 99,90) -30 % zzHM 33 K BTS 215x205 01-16 ZAKLAD VERZE05.indb 1 Cent CCe ent ntro rope pen tteemp mper ery 12 ks 12 17 90 30,90) -42 % 09.08.16 19:48