Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Katalog školních potřeb

Platnost od 17.8 .2016 do 30.8 .2016


Katalog školních potřeb - strana 12
     

Katalog školních potřeb - strana 12

Mobi Mo biil.l.l.cz l.cz cz kar arta rta ta start taart r ovvnníí baalílíče ček* ček* če k 279 Kč super cena 200 • typp bat bateri ba e e Li-i i- on on • kapa appacit citaa 2200 cit 00 mA m h/3,7 h/3,7 h/3 , V (8,1 (8,1 8,144 W Wh) h) 29 39,90) -27 % super cena Kč Powe Po werb rbbannk YE Y NK N EE EE YYPPB 012 122G 22GGY Kč 2499Kč • inte inte teerne rnett v mo rn m bil b u zddar aarma m včetně vče četně tn ryc rychlé y hlé yc hhllé hlého l ho ho LT LTE TE i mim mimo mo velk velká elkká města ěsta ěst • volá volá o ní n od od 1,90 1,, 0 Kč/m 1,9 Kč/m č/min. in. doo vš všech ech sítí, síítí, SMS MS za 1, M 1,,55500 Kč Mobi Mo biln bi lnní te tele lefo le fon TTeleego N pttun Ne une* ee** Á CK I N RO . T . EK VA. ší L E BA lep VÝ nej ta Podl Po d ož dl o kaa pod m š Yeenk my nkee • vhod vhod h ná pro vše š chn ch y ttypy ypy my myší š • rozm rozm ozměry ěry r 223 × 183 18 × 4 mm mm 99 149,902 -33 % • 1000 1000 00 DP DPI • 2,44 GHz G • nano a US USBB • 8 GGB B za za 11 119,9 9,900 Kč, 9,9 16 GGGB 16 16  B za 169 169 Kč Kč 94 179 9490 189,002 -49 % SD Kaar SD arta rta 4 GB* B • 8 GB za za 11 1 9,9 9,90 K 0 Kč, č, 16 GGBB za 159 59 Kč super cena super cena Delu Delu De luxx klláv á es esni niice nice DLLKK-31 DLK3100 00 11991699,00/ Kč VERB VE RBAT BAT ATIM CDDR 10CA 10 0CAAKKEE • DDVD VD D +//-RR, R, 1100 ks ks za 884, za  za 844 9900 Kčč -29 % Tis Ti isskkár árna rna na HP De Desk skkJe J t 15 1510 10 • ink nkkoous ust s ová v tit ská skárn rn rna mullttif iifuunk n ční • A4 tiskkárn á a/s a kener/ ken ener//kko kop opírka írk ra • 5,5 ,5 strránky á ky mono ánk mono no • 4 strá t nky co tr color loor or • 4880 800 0 × 12000 dpi p • USB B 2.0 2.0 noveletaky.csv obchody.csv stareletaky.csv prodeji na infokoutku zzHM 33 K BTS 215x205 01-16 ZAKLAD VERZE05.indb 12 -23 % U B TD US TDKK 4G 4 B* B 90 Kč Kč • úhlo úhlopří hlo lopř příčka pří čka kaa 7"" • ro roz ozliš liš išení šeení ení 102 0224×66000 pix piix. ix. • An Anddro ro roid i 4. id 44.22.2 2.22 • kone o ktoor proo SD SD kar arrty ažž 3322 GB • foto otoapa apa parát rát á př p edn edníí 0,3 0,33 Mpx ppx • v na nabíd b ccee tak bíd t é XS-9914H 14HD 4H HD zaa cen e u 15599 999 Kč • disp disp splej lej 5" • An A dro rooi oidd 5.1 5 • možn ožnost ost SD S karty až a 32 GB GB • foto o apa ot aparát 5 Mpx • LTE, LTE, TE GPSS super cena BBezd ezdrá ráto tová v vá optititick op ckáá my ck mš Yenk Ye nkkee e 12991699,00/Kč T bl Ta blet ett XS--71 718H 188H HDD** 6990 84,90) -17 % 399 Kč super cena Š oollníí kalkkuuláátor Šk toor C SI CA SIO FX FXJJJ55OOEES PL PLUSS • 252 252 5 mat mateema em m tic ma titickýc kýc ých funk ýc unnk nkcí cí • výpočet ý očet ýp ýpo ett zlom oomk mkků 09.08.16 20:00