Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Katalog školních potřeb

Platnost od 17.8 .2016 do 30.8 .2016


Katalog školních potřeb - strana 14
     

Katalog školních potřeb - strana 14

Dívčí šaty Cherokee Navštiv che te 399 • vveell.. 12288–1158 58 •m maate terriiál ál: bbaavvllnnaa/p bavl a/p /pol /pol olye olye yest stterr/a ster /akr kryl kryl y v rrůůzn v  zném néém m poom měr ěru • vvííccee sttřřihů ihů a bbaare ih rev a prohl é novou dněte si zbru podzim s ní kole u CHERO k c i KEE 20 16! Kč 499,00* SLEVA 20% 159 Kč 199,002 -20 % DDíí 279 Kč 349,00* e • veel. ell. 11 1166–1 6–15588 • mate ateririááll:: bav at bavlna lnaa/pooly lye lye yeste yes este st r st v různ různ zznném ém ppo pom oom měru r ru • vvíce íce íc ccee ba barrev rev Díívvččí su sukn kně CChher erok okee ee • veel. elll. 12 128–1 288–1 8–158 58 • mate teriá iáál:l: 1100 100000% poly pooly ollyyest ester est stter er • růůzn ůzné ůz zné druh zn ruuh uhy a ba barvy barvy rvyy -20 % 399 Kč e • vvel. el.l. 128–1 el 128–1 12 8––1158 8– 158 58 • mat ate teriá te riál:l: 100 1000 00% % p %   ppooly  poly lyyeest ster er • plyš yyššový ový ef efekt feekt ekkt see vz vzor ore rrem 399 -20 % Kč 499,00* -20 % DDííívč včí jjeegg vč ggín íny Cher íny Cheerrookkee Ch kee ee 159 Kč 199,002 -20 % DDíívč včí legí leegí gíny nyy Cher Ch erok okeee • veell. 11 116–158 6–1 –15588 • ma maate teeriá riál: i l:l: 900 % bavl avlna na/ a/ 10  110 0% % eelas laa tan ann • rrůz ůzzné bar aarv rvvy zzHM 33 K BTS 215x205 01-16 ZAKLAD VERZE05.indb 14 499,00* • veel el.l. 12 128–1 8 158 8– 158 58 • mat atteeriá riáál baav avl vvllna/ a/ a/ polye po pol olye ol yes eesster/el ter te eer/el /el /e elaast asstaann v  v různ v r ůzzn z ém m po ppom om měr ěru ruu 239 Kč 299,00* -20 % Dívvččí te Dí t pplláákky Cher Ch erookkee kee ee • vel. e 11 el 116–1 6– – 588 • mate teriá te teriá riáál 6600 % bavl bavl a na/ av naa 4400 % polyyest essterr • různ různé ůzzné barv ůzn ůz barv arrvy 09.08.16 20:01