Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Katalog školních potřeb

Platnost od 17.8 .2016 do 30.8 .2016


Katalog školních potřeb - strana 2
     

Katalog školních potřeb - strana 2

6 907,90( JAK NA ŠKOLU S LEVÁKEM EM... A DYSGRAFIK ZDRAVĚ PSÁT, HRAVĚ SE UČIT. Stab St a ilio Easygraph levý ab • graf graf levý • 2 ks -11 % • 16 l 16 l 6 ist istůů • sp speci eci ciáln álníí vvoddicí cí lilinky nky 119 • mix ix bar b ev//BL ba • vhod odné od né pro ro le levák vák ákyy ák -31 % 149 90 219,00* Stab St abililo Ea ab Easy syy p sttel pa elky kyy • colors rs lev l ákk le 199 -31 % pro ky á le v Kč Roller er Tornado super cena • mix bareev • vhoddné i pro levák áky 1590 • 10 c 10 cm •m my. y.pen y.p en plastový 22,90) N žk Nů žkyy s ku k lato laatou toou šppiččkoou pr p o  o levá leeváákyy • dděts ětské ěts ké – bare bareevné v • ergo rgonom rg nom om mick cké drže ck ž ní že ní •m mix ix ba barrev -37 % Saada pro geeometrii 4ddílná my. y.pen p n 79 90 114,902 • 25 25 c 55   ccm •m my.p y.ppen y.p y. en • vhhod hoo né proo le levák vákyy vák • 3 rů různé zné n prů průměr růůměr měryy tuhy tuhy hyy hrothtilé lec i š zu o c el ický nom ergo tvar -30 % Trooj Tr ojúhel ojúh úhhel elní lní nk Stab St a illo ab ořezzáv oř ávát á koo át 39 17 -30 % super cena 90 63,90) 90 25,90) Ú lo Úh lomě měr 129 Kč BBomb Bo mbič mb bič ičko čko kové ové v p roo my. pe y pe p n 90 176,002 • ppink, blue levák 69 SSeši ešitt A5 A uje L váctvím se označuj Le úhledné. být čitelné, upravené a dysgrafií že mů ů písmo levák s ě emný projev. I dít Dysgrafie postihhuje pís má na psaní neomezený čas. yž kd ě, e eln může psát čit Stabil bilo Easy Orig iginal 90 78,90) -12 % ůcky ně vhodné pom on .... vyberte si pr é ruky, přednostní užívání lev 34 90 48,90) -28 % ické etr ky m geo omůcné p od vh le váky pro zzHM 33 K BTS 215x205 01-16 ZAKLAD VERZE05.indb 2 -30 % 29 90 39,90) -25 % Nůžk Nů ž y pprro le žk levá vááky ky 13c • nůžk nůžk ůžky žky stře stře tř dní ní s kkul u at ato tou to špi p čk čko kou • pr pro llevá pro eváky evá ky ky • 13 c 13 c 3 cm m • mi mix bare arevv 3990 59,90) -33 % Nůžk Nů žky žk ky ššppič ičat a é pr at pro le levá váky vá ákyy • dě děětskéé • bare bare reevné vn • ergoonomick nom om mick i é ddrže ržž níí • mix rže miixx bar barev e ev 09.08.16 19:54