Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Katalog školních potřeb

Platnost od 17.8 .2016 do 30.8 .2016


Katalog školních potřeb - strana 3
     

Katalog školních potřeb - strana 3

99 Kč Poví Po vím ví m vá vám m o As o  Aspe Aspe p rg rger errov ověě s nd sy ndro roomu mu super cena Divoké zvíře • příběh, jak poznat a zkrotit hněv u dětí s Aspergerovým synddromem Pooví v m vám o ADHDD 249 Kč Hrav Hr aváá loogoope p di de • obsa s hujje návo á dy, jakk sppráv ávvněě hlá hlásky skyy vys y lov ovvova vaat, pex eexeso eso s obrá s o brázky zky ky a slo slovy vy super cena 149 Kč super cena 99 Kč super cena pro hravé učení 159 Kč • knih knih nihhy na rozv roozv zzvoj oj psa psaní saaní ní a m a mluuuvvvení enn ení • logo g ped pedick ickáá cvič ick cvič vi een ení n G afomotorika Gr • rozc roz vičovací aa u  uuvol vo ňovací cviky jsou doplně dop lněny ln ěny bás bá ničkami 169 super cena J k ppees Lo Ja Logo goppees super cena Kč 169Kč 169 Kč Jaak sse kluci a hol holky učili... Tygr Ty gr děl gr ěá • příb příříb ří ěhh Jak akuub ak ubbaa s AADHD DHD DHD D s  s for om moou mou hhyp yppera e kti k vit kt v y super cena • kniha na zlepšeení vvýslovnosti hlásekk 149 Kč super cena super cena Knnih i y ppoví vídáám o. o....... 179 Kč Dyysl slex exie i ie super cena zzHM 33 K BTS 215x205 01-16 ZAKLAD VERZE05.indb 3 249 Kč super cena Spec Sp pec ecific ififické ké pooru ruch uchhy uč učen eníí • návo vod, d jak prraco d, acova vat s dětm dětm ět i při při spe p cifi pe c ckkých ch poruch por uchách háách chh • poví ovídá dáám dá m, poví oví vídáš dášš, povídá pov ídámee. ídá e... • knnih ihyy na ih roz ro ozvo voj ojj ře řeččii ffor orrmou ou ottáze zzek a oodpo dpověd dp dpo věd ědí • od 3 leet 09.08.16 19:54