Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden : Sleva sezonního zboží

Platnost od 25.8 .2016 do 31.8 .2016


Sleva sezonního zboží - strana 29
     

Sleva sezonního zboží - strana 29

PEL - MEL JAK JSOU HEZKÉ ZEMĚ ČESKÉ SEEberg, aneb Hrad u Jezerní hory M alebný románský hrad má svůj původ již někdy v  době kolem roku 1200. Po  ovládnutí Chebska se stal oporou královské moci. První písemná zmínka ovšem pochází až z roku 1322. Ve  2. polovině 16. století byl areál renesančně upraven a v závěru třicetileté války vyhořel. Několik pokusů o obnovu chátrající památky skončilo v půli cesty, až v 70. letech 20. století se konečně přikročilo k rekonstrukci, dokončené v  roce 1990. Dnes má Seeberg vzhled vznosného rytířského sídla. Nejstarší románskou etapu připomíná věžovitá brána nad příkopem, dále zdivo hlav- ního paláce a  část obvodové hradby. V  interiérech se dochovaly některé gotické články. Uvnitř si prohlédneme expozici nábytku z období baroka, rokoka a 19. století, sbírku karlovarského porcelánu a  předměty doklá- dající životní styl obyvatel Chebska v  19. století. Zatímco české jméno hradu (Ostroh) přesně vystihuje jeho polohu na  strmém skalnatém ostrohu, německé pojmenování Seeberg (Jezerní hora) prozrazuje, že v blíz- kém okolí bývalo v  minulosti velké, dnes již zcela zaniklé jezero – možná v  kotlině protékané Slatinným potokem mezi Františkovými Lázněmi, Pomeznou a Ostrohem, kde je dnes poměrně rozlehlá rybniční soustava. Ostatně i Slatinný potok měl původně „jezerní“ jméno – Seebach. Na  předhradí Seebergu je vytvořen malý skanzen, kam bylo přemístěno několik venkovských objektů z  Chebska. Obdiv vzbuzuje věžovitá sýpka z  roku 1717 s  hrázděnými štíty z  Kopaniny, hrázděná stodola z  roku 1809 (v ní expozice nářadí a makety statků) či dřevěný holubník na vysokém sloupu. S  dalšími pamětihodnostmi spojuje hrad naučná stezka Okolím hradu Seeberg (dva okruhy – 0,8 a 1,8 km). Přístup a  příjezd: Hrad se nachází asi 6,5 km západně od Františkových Lázní. Parkování: zdarma u hradu Otevírací doba: Hrad je přístupný denně od  poloviny března do  poloviny listopadu. Březen, říjen a  listopad 10–16, duben, květen a září 10– 17, červen až srpen 10–18 h. Služby: U  příjezdové komunikace hotel a  restaurant Seeberg, další služby včetně Infocentra najdeme ve  Františkových Lázních. Výlety připravuje nakladatelství S&D/ www.soukup-david.cz inzerce Jedinečná příležitost INZERCE v našich novinách pro velké a střední firmy Tady jsem správně! Kontaktujte našeho regionálního zástupce 323 607 653, 603 983 196 Jsme víc než jen úspěšná mezinárodní obchodní společnost. Základem našeho úspěchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zaměstnanců nám opravdu záleží! Dotazy Pro oblast: Krč, Braník, Hodkovičky, Modřany přijmeme: týkající se nabídky zboží a provozu OD DISTRIBUTORY rádi zodpovíme pro pravidelné doručování našich reklamních novin do poštovních schránek na bezplatné Pokud máte ukončenou povinnou školní docházku, dovršili jste 15 let věku, bydlíte v uvedených lokalitách a máte pravidelně volné středy, pak si můžete u nás přivydělat. Zašlete nám Vaši adresu a telefon a jestliže budete vybráni, budeme Vás kontaktovat. lince 800 165 894. POTŘEBUJETE Kontakt: Kaufland ČR v.o.s., k rukám paní Petry Jeníčkové, zn. DTAMO, tel. č.: 251 051 542 Bělohorská 203, 169 00 Praha 6, e-mail: petra.jenickova@kaufland.cz PENÍZE? AKČNÍ PŮJČKA VOLEJTE ZDARMA 800 701 222 kupon na % slevu 10 www.kaufland.cz TE STĚHUJEHO ? SE DO MENŠÍ Půjčka s úsměvem Nezapomeňte na dárek! ODKOUPÍME NÁBYTEK, OBRAZY, HODINY, KOBERCE, PORCELÁN SBĚRATELSKÉ PŘEDMĚTY, POHLEDY, MEDAILE, ODZNAKY APOD. 800 880 600 NEVYHAZUJTE! PLATÍ STÁLE! www.provident.cz volejte zdarma TEL.: 774 121 121 25. 8. Radim 29. 8. Evelína 26. 8. Luděk 30. 8. Vladěna 27. 8. Otakar 31. 8. Pavlína 28. 8. Augustýn za obsah inzerce ručí zadavatel 84 AMO 29 / – 16776_PRV_KV_Inz_40x40.indd 1 15.08.16 16:50