Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden : Sleva sezonního zboží

Platnost od 25.8 .2016 do 31.8 .2016


Sleva sezonního zboží - strana 30
     

Sleva sezonního zboží - strana 30

INZERCE Jsme víc než jen úspěšná mezinárodní obchodní společnost. Základem našeho úspěchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zaměstnanců nám opravdu záleží! Jste týmový hráč, který oceňuje stabilitu, otevřenost a spolehlivost? Pak jste tu správně! Tady jsem správně! Nábory pro budovanou prodejnu v Praze 10 – Horní Měcholupy se konají Stabilní zaměstnavatel 13. 9. 2016 od 9 do 17 hod. v klubu Varta, Boloňská 310, Praha 10. Dostavte se prosím přímo na nábory nebo nás kontaktujte na e-mailu: personal@kaufland.cz Nabízíme: • pracovní smlouvu na dobu neurčitou, možnost kratšího úvazku • motivující mzdové ohodnocení, nadstandardní příplatek za noční směnu • v rámci věrnostního programu dovolenou až 5 týdnů, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (příspěvek na sportovní aktivity) • důkladné zaškolení a návazné firemní vzdělávání • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt Staňte se součástí našeho týmu! www.kaufland.cz/kariera  9HGRXFtREFKRGQtKRGRPX Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ! 3RçDGXMHPH • SŠ/VŠ vzdČlání • prokazatelnou, úspČšnou praxi v oblasti maloobchodu • zkušenosti s vedením lidí • schopnost pĜevzít na sebe zodpovČdnost • komunikativní znalost nČmeckého þi anglického jazyka - výhodou • trestní bezúhonnost  1DEt]tPH • pracovní smlouvu na dobu neurþitou • dva dny v týdnu volné • motivující mzdové ohodnocení, nadstandardní pĜíplatek za noþní smČnu • v rámci vČrnostního programu dovolenou až 5 týdnĤ, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (pĜíspČvek na sportovní aktivity) • dĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • možnost seberealizace a osobního rozvoje • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt Pokud Vás tento inzerát oslovil, kontaktujte nás prosím na emailu: personal@kaufland.cz. AMO 30 / – za obsah inzerce ručí zadavatel 85