Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Sleva na všechna piva

Platnost od 26.8 .2016 do 28.8 .2016


Sleva na všechna piva - strana 1
     

Sleva na všechna piva - strana 1

Ý V O D N E VÍK A V I P L A FESTIV . 8 . 8 2 26.– sleva 25 % na všechna piva Nakupte si na víkend, platnost od pátku! ze široké nabídky vybíráme například: 8 9 90 11,90. -25 % -25 % -25 % Gam Ga mbbri rinu innuus Orig Orig Or igin inááll 10 • svět větlý ěěttlýý lež leeežžákk • 0,55 l • 1 l = 17,8 7,880 Kč • záálo loha ha naa lá láh áheevv 3 Kč áh 10 60 12,901 -25 % Svijijan Sv anský skký Má Máz 11% 11% 11 50 13,901 9 60 12,901 RRaade dega gast st Orriigi gináál • svět větlé vě léé výč v ep epn p í piv ivvoo ivo • 0,5 ,5 l • 1 l = 119,2 99,,,220 Kč 9,2 • záálo állo l ha ha naa láh láh áhev ev 3 Kč • sv svvě vět ěětléé vý vvýč ýýčepn eppní pivo ep ivoo • 0,,55 l • 1 l = 199,2 9,,2 ,20 KKčč • záálo állohhaa na na llá láh áhev áh ev 3 Kč 8 2010,901 -25 % Pilssnneer Ur Pi Urqu queelllll 66ppaacck • svět věěttlýý llež vě ežžáákk • 6× 0,,55 l • 1 l = 377,4 7,,,447 Kč Kč • 00,5 ,,55 l = 1188,7 ,74 74 Kč 74 Kč 112 40149,902 -25 % 10 1013,501 -25 % Velkkooppop Ve opovvic ický ký Kozzeel če Koze Ko čern rný rný • 0,5 ,5 l • 1 = 20, 200,,20 20 20 Kč Kč • zzáálo álo ál lohhaa na na lláh láááhhev ev 3 Kč 29 90 39,90) -25 % Excceellllen Ex llen ent 1111 Břez Bř ezň zňá ňák ňák Bran Br aník ík • svět vět vě ětlý lý lež lleež ežák ák • 0,55 l • 1 l = 20, 00,8 ,,886 Kč • zál zálo áállo áloh l hhaa na na láhev llááhhev láh ev 3 Kč • svět věěětttlé lléé vý výýččep výč eppnní pivo epn ivvvoo • 0,,55 l • 1 l = 16, 6,36 Kč • zálo áállloohha ha nnaa lláh láááhhev ev 3 Kč • svět vvěět ětlé léé vý výýččepn výč epppnní pivo ivvo vo •2l • 1 l = 144,9 4,,,995 Kč • 0,,55 l = 7, 7,48 48 Kč Kč www.albert.cz HM 34 297x380 01-02 PREBAL PIVO VERZE06.indd 1 AAkkce ce se ne nevz vzta tahu tahu huje je na jijiž zzllev evnněěěná ná piivvaa.. ná 17.08.16 19:02