Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Sleva na všechna piva

Platnost od 26.8 .2016 do 28.8 .2016


Sleva na všechna piva - strana 2
     

Sleva na všechna piva - strana 2

5 8 20 6,90( 8 90 11,90. -25 % 90 11,90. -25 % Beert rtol rtol old -25 % VVeellkkooppooppov oviccký ký Koozzel el ssvvěěttlýý • svvět ěěttlé lé výčepn výýč vvýč ýčepn pní piv pn iivo vvoo • 0,55 l • 1 l = 10,4 10,4 0 40 Kč Kč • zál áálo l ha ha na na lláh ááhhev ev 3 Kč SStttar aarro rop oprraame men en • svět věětlléé vý vě výýččepn výč eppní piv ivvoo • 0,55 l • 1 l = 17,8 17,8 77,,,880 KKčč • zálo álo ál lohhaa na na láh láh lá áhev ev 3 Kč • světlé vvěět vět ětlé lé vvýč výýýččepn eppnní pivo ep ivo iv vo • 0,5 0,,55 l • 1 l = 177,8 7,,,880 Kč • záloh állooha ál álo ha nnaa láh láhev ááhhev ev 3 Kč 12 14 4016,501 1018,901 -25 % -25 % Ý V O D N VÍKE A V I P L A FESTIV . 8 . 8 2 26.– 9 7012,901 -25 % ZZllaattý BBaaža žanntt Berrnna Bern Be naarrd Buddvva Bu var • svě vvět ětlý ě lýý le ět leežžáákk lež • 0,55 l • 1 l = 244,880 Kč • zál zálo á ha ál ha na na lláh áhhevv 3 Kč • svět větl vě ěěttlý lle lež ežžákk • 0,,55 l • 1 l = 28, 88,2 ,,220 Kč Kč • zálo áálllohhaa naa lláh áloh áhe áh hev ev 3 Kč • svě věětlé vět lé výč vvýýýččeep epn p í piv ivvoo ivo • 0,,55 l • 1 l = 199,3 ,,336 Kč • zálo áállo lohhaa naa lláh áh áhev hevv 3 Kč 10 13 40 13,901 14 8018,501 -25 % 7019,501 -25 % -25 % Braník Br anníkk BBiireellll SSttar arop opra rame ram men Co Coooll • svě větlé lé výč výč ý epn ep í piv ep ivvoo • 0,55 l • 1 l = 20, 00,8 ,80 KKčč • nneal eaallkko ea eal koohhooli ollilick cké kkéé ppiivoo • 0,55 l • 1 l = 27,6 77,,660 Kč • 0,,55 l • 1 l = 299,4 ,40 Kč • vybr ybbbrrané annéé dr an druhy hy hy 28 40 37,90) -25 % 26 90 35,90) -25 % PPrrim imuuss VVeelk lkop opop opoovvic ický ký Koz ozell 11 • svě věěttléé sto vět ssttolní stol lní ln ní pi pivo vo •2l • 1 l = 144,2 4,,20 Kč • 00,5 ,,55 l = 7, 7,100 Kč Kč • svět vvěět ěětlý tlý lý le lež lež e ák ák • 1,25 ,225 25 l • 1 l = 21,5 1,5 1, ,52 Kč • 0,55 l = 10,76 1100,76 ,776 76 KKčč Adresa provozovatele: AHOLD Czech Republic, a. s., Radlická 117, 158 00 Praha 5 – Nové Butovice. Veškeré zboží prodáváme v množství obvyklém pro jednu domácnost. V letáku jsou použita ilustrační fota. Ceny všech produktů platí pouze v termínu od 26. 8. do 28. 8. 2016, není-li uvedeno jinak. Uvedené ceny jsou bez dekorace. Distribuci zajišťuje společnost Mediaservis. V případě problémů s distribucí letáků volejte bezplatnou infolinku 800 402 402 nebo pište na e-mailovou adresu: info@ahold.cz. Chyby v tisku vyhrazeny. Tato reklama není nabídkou ani výzvou k podání nabídky. V hypermarketech Albert lze platit stravenkami. Cenová nabídka neplatí v supermarketech Albert. Letáková nabídka platí do vyprodání zásob. Uvedené ceny jsou v Kč. 34/16 HM 34 297x380 01-02 PREBAL PIVO VERZE06.indd 2 17.08.16 19:03