Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Hypermarkety

Platnost od 24.8 .2016 do 30.8 .2016


Hypermarkety - strana 23
     

Hypermarkety - strana 23

39 90 47,90) 39 899 90 46,90) Sada Sa da pprro  o ggeeom omet etri rriii 4 kkss COLOU OLOU OL OURSS -16 % Kč super cena -14 % Battooh PPRREM Bato Ba EMIU IUM Voskkov Vo ovk vky ky MFFPP JJuumb MF um mbbo • ergo ggoonom oom mic iick cckky tvvar vaa ov ova vanýý • vvyzt yzz uže yyzt užže ženáá zád ádda • vnit vnit n třní řnní ní vvýýztu ttuuha • širo iroké, kéé, m měěkč kčené kče né pop ppooppruh ruuhy • prros osstor ttoorné ornnéé kom koom ko moryy pprroo škkoln pro ollnní poomů ol om můcky m c pr ck p o děěti ětttii v 1. a 2. 2. tř třídě ídděě • dno no je je z pev evn vnnéého h ma ho mater teer e iál eriál iáál álu • zacv cvaká akávac aká vac acíí bezp ac bezp ezpeč ez eččnost ostní stní zám ámek, ám ekk re r flexní flexní fle n pr p vkyy • 12 baare reev ev –– ttro roj oojjhra hranné nné néé 6990 Sada obalů – opět do školy 2 90 5,90( super cena Lepi Lepi Le pidllo He Herkkules Herk es 130 g 13 • pr p o 11.. neb eboo 2. 2. sttuupeň peň pe -50 % Kuuliličk čkoovvé peero ro Peel elik ikáánn ik 39 964,90)0 SLEVA 38% •m modr ooddré odr KKaalk lkul ulaččka ka věědddec eecckkáá/1 /12D D • 2229 29 fun 29 fuu kkcí cíí • 22řá 2řřřádko dkk výý dis dkový displa lay • sta tat aatist stick st iickká ddaaata ta • 10 10+2 digi 10+ giits ts • zzadá aadá ddánníí a vvýsl ýsslleede ýsl ýs edde dek se z e zoobr obra br brazu azu az zujíjí soouučasn so sou součas čassně čas ně • bate bate teerie iee js jsouu souučás so sou čáásstí čá tí bal baalení eenníí 9990 119,002 -16 % 3 90 6,90( 149 Kč -43 % 169,002 SSeši Se eši šit 510, 510, 51 0, 51111, 51 5112, 2, 2, 513, 551 133,, 511 110 • A55/1 5//10 list isst stů • bezd eezzddřev řřeev evý evý • čist istý ssttý 24 90 super cena -11 % DDiiář iáářř kaappes esnníí esní – St Stuude uddeennt Delu De lux OOppti lux ptitick ick cká myš be my bezd bezd zdrá zdrá ráto tová vá M377GX M377 M3 77GX 77 GX+G07 GX+G +G G07 07UF UF • různ různ ůzzné deesi esssiggny ny ny 9990 super cena S t bboox A4 Se + A5 +  A5 s dár árkem árke keem juunio nioor ni • tvrd tvrd vrdé des esk ssky nnaa och ochra oc ran anu seši ššiitů + seššit zdar + s zda dar am maa HM 34 190x297 20-24 ZAKLAD VERZE07.indd 23 17.08.16 21:01