Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Hypermarkety

Platnost od 24.8 .2016 do 30.8 .2016


Hypermarkety - strana 6
     

Hypermarkety - strana 6

790 Moonntte sn M snac a k ac CHUTNÁ SVAČINKA NEJEN PRO VAŠEHO ŠKOLÁKA • 29 g 9g • 10000 g = 27 27,25 2 Kč 25 Kč 9,90( -20 % Jogu Jo gurtt řeeccký cký ký Mléčný dezert Monte • 15 150 g • 100 150 11000 g = 77,,94 94 Kč 11 918,9010 1390 • 140 1400 g • 1100 0000 g = 9, 9,9933 Kč Kč • vybr ybbr brrané annéé ddrruuhy ané an uhhy hy 16,901 -17 % SLEVA 37% Vegg Ve ggie ie pomaz omaz om azán ánky ky • 12255 g • 100 00 g = 22 22,,32 32 Kč 32 Kč • vyybr bbrraané annéé dr d uhy uhh 690 2790 super cena 7,90( -12 % 29 90 37,90) -21 % Term Te rmix ix • 90 g 900 g   gg • 10000 g = 77,,67 ,67 67 Kč Kč • vybr vybr brané br ané dr an druhy uhyy uh uhy Miini M ni Baabbyb ybeell 7 909,90( Jogguurrtt s ovvooce Jogu Jo cem cem • 150  1550  500 g • 10000 g = 5, 5,2277 Kč Kč • vyybr ybb ané ané an né ddrruhyy -20 % • 80 g • 100 11000 00 g = 377,5 ,558 Kč • vybrané ybrané ybr anéé dr an druhy uhy hy Choocceeňňsskký jo Ch jogu gurt rt • 1150  550  50 0 g • 10 100 00 g = 55,9 ,994 Kč Kč 8 9011,90. -25 % 1990 31,901 -37 % Krrůůttí šu šunk nka pprro děti dděěttii P aažžskká šu Pr šunk unk nka • 100 100 g • nejv neejv j yyšš jv šší jjako šš aako kkost st • v nabí nab abí b dce bí d ttaakéé Kuř Kuuřec ecí c ššun uunnka k pro proo dě pr ddětittii nej nejvyš ejjvvyš vyyšší ší jak jakost jakost osst stii,, 100 g zaa 27,90 100 227, 77,90 90 Kč Kč ((31 31,9 ,900 Kč Kč) • 1000 g • výýbě ýbbě běrrov ovvá jako jako kost ost st • v nnaabíd bííddce ce také taakké Vepř tak eppřřová oá ov šunnkkaa ppr šu šun pro rro dděěttii 100 1000 00 g zaa 19 119, 99,900 KKčč (28 ((22 ,90 90 Kč 90 Kč) 2290 29,90) -23 % podí po díl ma díl masa asa a 92 % 92 HM 34 190x297 02-09 ZAKLAD VERZE07.indd 6 17.08.16 20:37