Aktuálníletáky.cz   

Albert hypermarket leták, Albert supermarket leták - tento týden a příští týden : Hypermarkety

Platnost od 24.8 .2016 do 30.8 .2016


Hypermarkety - strana 7
     

Hypermarkety - strana 7

CChhlé Chlé léb ššvvýc léb ýcaarrsk ský 26 90 34,90) • krrou roou o ccen ený s oliva oliva ol ivvaam mii • 320 20  0g • 100 00 g = 8, 8,4411 KKčč 8,41 -22 % Bageta sedmizrnná • 12 12200 g • 10 100 g = 66,,59 ,59 59 Kč 7 910,9010 SLEVA 27% Plet Pl let eten eneecc s pe peka kano kano nový vým mii ořeeccchhy oř hy 11 9014,901 • 788 g  gg • 100 00 g = 15 15,,26 ,226 26 Kč Kč -20 % Z NAŠÍ PEKÁRNY Chlé Ch Chlé léb Dr Dr. Po Popo pov ov 3 906,90( PPlet Pl let etýýnka ýnnkkaa veellkkáá • 1120 2200 g • 100 00 g = 3,25 33,,25 25 KKčč • 300 300 00 g • 10 100 g = 66,3 ,,330 Kč • krá krá kr ráje jenný, jen ý, bbaal alen alený eený nýý • růz růzzné rů různ né dru druuhyy 18 90 23,90) -20 % PPllac acky ky kuukkuř uuřič řičné ičné ič né • 100 1000 00  00  g • bbaaalen leen llen ené • v na nabíd bíídce ídce íd ce tak taaké Pllaacky Pla PPlacky ckky šp ck špald allddové oovv 10 100 g zzaa 229, 299,,90 90 Kč Kč 2990 34,90) -14 % -43 % Z NAŠÍ PEKÁRNY 29 109 90 47,90) 90 169,002 -37 % Giaana tuňá ňáko ňá kový ko výý saalát • 1185 855 g • 100 g = 16,17 1166 17 17 Kč Kč • vvybr ybr brran aané n druuhy hy Akce plaatí od 244. 8. do 6. 6. 9. 201 2016 0116. 29 90 48,90) -38 % T nto kuuchhyyňňsk Te ské ké utěr ut ěrky ěr k ky • 2 role • 2vrs vrstvé vrst A ce pla Akc latí od 17. 177.. 8. do 30 30. 8. 220016 16. 6 HM 34 190x297 02-09 ZAKLAD VERZE07.indd 7 -34 % FFeernet Sto tock to • 38% 8% % • 0,5 0,55 ll • 1 ll = 219,80 Kč • v na nabbí bíd ídce ttak také Feern rrnneett St SSto t ck c Cit Citrus russ ru rus 27% %, Z-Ze Z ZZeetk ttko ko 27 27% 7%, Hru rušška ru škkka 30%, %, S mát ááto to tou 30% 0% %,, Cranb Cranb Cr anbberr an errry 27% er 27% 00,,55 l za 0,5 za 1109 1009 09,9990 Kč Kč AAkkkcee platí od 24. 8. do 6. Akc 6. 9. 9. 2201 20001 016 16. 6 90 super cena BeeBBee Bruumí mík • 30 g • 100 100 0 g = 23 Kčč • vybr brrané an druhhy Akc AAk kkcce pla laattí odd 17. lat 1 8. ddoo 30. 8.. 200116. 6 17.08.16 20:41